Şişli
Kadıköy

Babalık Testi Fiyatları

 Babalık Testi (DNA Testi) Nedir?

Çocuğa babasından gelen genetik bilginin belirli bölgeler ile eşleştirilmesi işlemine babalık testi denir.  Analiz edilen bölgeler babanın ki ile aynı ise çocuğun babası tespit edilmiş olur. DNA testi insanların DNA profillerine bakarak onların kimlik tespitinin yapılmasını sağlar. Genetik bilimciler tarafından uygulanır. Bu profiller şifrelenmiş numara dizileridir.

Günümüz teknolojisi sayesinde anne karnında bulunan bebeğe gerekli hallerde test yapılabilir. Bu işlem sırasında anne ve bebeğin sağlığı ön planda tutulur. Hamileliğin 9. Haftasından sonra test yaptırılabilir. Geçmiş zamanlarda babalık testi amnion sıvısı ya da kordon kanından uygulanırken günümüz teknolojisi sayesinde anneden alınan kan örneği bu test için yeterlidir. Klasik DNA testi süresi ile aynı sürede sonuçlanır.

Her insanın DNA yapısı kendine özgüdür ve çocuğun anne ve babası ile olan gen uyuşması % 100 oranında değildir. Ancak bilimsel verilere göre %99,9 oranında bir benzerlik söz konusudur. Hastalıkların tespiti, babalık davası, adli dava ve kimlik tespiti gibi durumlarda uygulanır. Son yıllarda ülkemizde de sık sık bu teste ihtiyaç duyulur. Artan talep nedeni ile bu hizmeti veren kurumların sayısı artış göstermiştir. Ancak profesyonel ve donanımlı hastanelerde işlem yapılması çok önemlidir.

Babalık Testi Nasıl Yapılmaktadır?

İlk olarak babadan ve çocuktan test için kullanılacak örneklerin alınması ile başlanır. Her iki örnekte ayrı ayrı analiz edilir ve elde edilen verilerin karşılaştırması yapılarak babalık testi sonuçlandırılır.  İşlem sonucunun doğru olması için test edilen örneklerin nasıl ve kim tarafından alındığı önemlidir.

Kullanılan örneklerin en güveniliri hemogram tüpüne alınan edtalı kandır. Farklı numuneler de kullanılabilir ve güvenilir sonuçlar elde edilir. Ancak numuneleri mutlaka profesyonel ve usulüne uygun teknikler kullanan sağlık çalışanları almalıdır.

Kimler Babalık Testi Yaptırabilir?

Değişik nedenler ile babalık testi sonucuna ihtiyacı olan herkes bu testi yaptırabilir. DNA testi yapmak için, TC kimlik numarası ve kimliği ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı genetik laboratuvarlara herkes başvurabilir. Önceki zamanlarda babalık testi yaptırma isteyen kişiler mahkeme kararı aldırmak zorundayken günümüzde bu durum ortadan kalkmıştır. Genetik test için kanunların belirlediği kurallara uyum sağlayan kişiler istedikleri zaman bu testi yaptırabilir.

Babalık Testi İçin Annenin Onayına Gerek Var mıdır?

Test yaptırmak isteyen kişiler çocuğun nüfus kâğıdında yer alan resmi babası ise annenin onayına gerek kalmadan bu işlem yapılabilir. Ancak resmiyette görünen babadan farklı biri ise ve çocuk 18 yaş altında ise annenin onayı mutlaka gerekir. Çocuk 18 yaş üzerinde ise kendi rızasıyla bu testi yaptırabilir ve annenin onayı alınmaz. Mahkeme sürecindeki davalarda anne dava içerisinde yer alan birisi olduğu için iznine gerek kalmaz ve mahkeme kararı ile test yapılır.

Babalık Testi( DNA TESTİ) Kesin Doğru mudur?

Baba ve çocuktan alınan örnekler bilimsel bir şekilde laboratuvar ortamında incelenir. Bu nedenle test sonuçları %99,999 oranında, yani kesin sonuç verir. İşlem sonucunun yanlış olmasına neden olacak bazı durumlar olabilir. Numunelerin yanlış alınması ve yanlış analiz edilmesidir. Ancak profesyonel kurumlarda işlem yaptırılırsa herhangi bir yanlışlık olması söz konusu değildir.

Babalık Testi Yaptırdığım Ortaya Çıkar mı?

Babalık DNA testi yaptırdığınızın ortaya çıkması laboratuvarlarımızda mümkün değildir. Sadece testi yaptıran kişilere bilgi verilir, 2. veya 3. şahıslara , kurumlara bilgi verilmez. E-devlet, e-nabız gibi portallarda yayınlanmaz. Çalışanlarımız testleri bir kod numarası ile çalışır, kişisel bilgilere ulaşamaz. İşlem gizlilik esasına dayanan bir durumdur. Ancak gizli kalması içinde belirttiğimiz şartların sağlanması önemlidir. Özellikle mahkemelik durumların yaşanması işlem gizliliğini bozar.

Babalık DNA Testi Güvenilir midir?

Donanımlı genetik laboratuvarlarında ve ileri teknoloji aletlerin kullanıldığı genetik laboratuvar ortamında uygulandığı zaman işlemin sonucu güvenilirdir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bilim her geçen gün gelişmektedir ve tüm analizlerin güvenilirlik oranı çok yüksektir ve bu sayede babalık testi için doğru sonuca ulaşmanız son derece güvenilirdir.

Babalık Testi (DNA Testi) Nerede Yapılabilir?

Sadece özel genetik laboratuvarlara babalık testi yaptırabilir, bir web sitesi reklamı ile sizin kanınızı veya numunelerinizi bir apartman veya rezidans dairesinde alıp nerede çalışıldığı belli olmayan yerlere gönderen, yurtdışına pazarlayan, hukuken geçersiz, bu işin pazarlamasını yapan aracı şarlatanlara ve çantacı tabir ettiğimiz , yetkisi olmadan gelip evinizde işyerinizde örnek alıp başka yerlere babalık testi yaptırıp size sonuçları teslim eden kurumsal olmayan kişilere asla güvenmeyiniz  .
Google aramalarında bir çok web adresi babalık testi reklamları yayınlamaktadır. Bu sitelerin laboratuvar ruhsatlarını sorgulayın, paranızı alıp size yanlış sonuç veren, sonuç vermeyip kaçan, aradığınızda hesap soracak muhatap bulamayacağınız kişilerce dolandırılmayınız. Bize bu şekilde mağdur olmuş 2. kez babalık testi yaptıran bir çok kişi başvurmaktadır.

Babalık Testi Sonuçlarını Ne Zaman Teslim Alabilirim?

Genel olarak bakıldığında test sonuçları 2 hafta içerisinde sonuçlanır. Ancak bazı özel durumların yaşanması bu sürecin kısalmasına neden olabilir. laboratuvarlarımızda ekstra ödeme karşılığı 1 günde babalık testi veya 3 günde babalık testi sonucu verebilmekteyiz. Mahkeme kararı ve adli vakalarda kurumların talebi üzerine erken dönemde test sonuçları çıkarılabilir. İşlemin hızlanması sonucun güvenilirliğini etkilemez. Ayrıca adli vakalarda mahkeme kararını değiştirebileceği için titiz ve disiplinli çalışma ile bu süreç kısaltılır.

Babalık Testi Hangi Numunelerden Çalışılmaktadır?

Kan ya da yanak içi sürüntü örneği ile çalışılır. Bunlar en sık kullanılan numunelerdir. Ancak bunların dışında, saç, tırnak, doku, izmarit, jilet ve diş fırçası gibi materyallerden de destek alınabilir. Bu örneklerle çalışılan testlerin güvenilirliği çok düşüktür. Kan örneği alınması özellikle gizli babalık testi çalışmaları söz konusu olan durumlarda mümkün olmayabilir. Bu nedenle farklı materyallerin getirilmesi istenir. Babalık testi süresini kullanılan materyal etkilemez.  Maddelerden alınan DNA bölgesinin analizi belirli bir zaman alır.

Gizli Babalık Testi Yaptırabilir miyim ?

Evet gizli olarak babalık testi yaptırabilirsiniz, bu işlem için hiçbir belge veya izin gerekmez, sonuçlarda isim yerine kodlu bir sonuç verilir , yani baba ve çocuk/çocuklar için isim yerine kod verilir. Mahkemede delil olarak kullanılamaz. Sadece yaptıran kişinin sonucu bilmesi içindir. Bu sonuca göre mahkemeye gidip gitmeyeceğine karar verir. Mahkeme de şüphe üstüne babalık testi talep eder.

Babalık Testi SGK Kapsamına Girer mi?

SGK sağlığı tehdit eden ve hayatı riske atabilecek hastalıkların ortaya çıkması için gereken testlerin ödenmesinde etkilidir.               Güncel olarak SGK özel laboratuvarlarla tanı ve teşhis için anlaşma yapmamaktadır. Estetik operasyon ve hayatı etkilemeyen babalık testi gibi durumlarda herhangi bir ödeme yapmaz. Bu nedenle DNA testi faturasını işlemi yaptırmak isteyen kişi tarafından ödenir. Her kurumun fiyat politikası farklı olduğu için işlem ücretleri değişir. Adli durumların yaşanması ve mahkeme kararı olması da sigorta kurumunu ilgilendirmez ve yine ücret kişi tarafından ödenir. BAĞKUR, Emekli Sandığı , SGK ile aynı işleyişe sahiptir ve testi karşılamaz. Laboratuvarlarımızda SGK lılara özel indirim uygulanmaktadır.

DNA Testi İçin Örnekler Nasıl Alınmaktadır?

Test için kullanılacak numunenin türüne göre örnek alınma işlemi gerçekleştirilir. Gebelikte babalık testi, DNA imar, soy ağacı testi ve ikiz zigosite DNA testleridir. Gebelikte uygulanan babalık testi için örnek damardan alınan anne kanından çalışılır.

Alınan örnekler hemen çalışılamayacak ise uygun solüsyon içerisinde bekletilmelidir. Doku ve kan örnekleri canlı hücrelerden oluşur. Bu hücreler vücut dışında korunmadığı sürece gen yapısında bozulmalar meydana gelir. Gen bozulması işlemin yanlış sonuçlanmasına neden olur. Kan örnekleri uygun koşullarda ve mümkün olan en kısa sürede çalışılmalıdır.

Babalık DNA Testi Sonuçlarını Kimlerin Öğrenme Hakkı Bulunur?

Test sonuçlarının üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi yasaktır. Gizlilik politikasına uyulması esastır ve ilgili kişiler dışında kimse bu sonuçları elde edemezler. Test yaptıran kişi dışında sonuçlar teslim edilmez. Çocuğun resmi annesi, babası ve mahkeme mercileri tarafından sonuçlar alınabilir.

Babalık Testi Fiyatları 2022

Sağlık sorunları ve bazı bilgileri elde etek için farklı tetkikler uygulanır. Görüntüleme testleri, kan tahlilleri ve patoloji testleridir. Testlerin uygulanması, kullanılan materyaller ve sonuçlanma süreleri birbirinden farklıdır. Babalık DNA testi fiyatları da uygulanan kuruma göre değişiklik gösterir. testin aciliyeti ve  işlem süresi fiyatı etkileyen kriterlerdir.

Test fiyatları hakkında güncel bilgi almadan kuruma karar verilmemelidir. Bazı rantcı çantacı diye tabir ettiğimiz web siteleri test için uygun olmadığı halde anlaşmalı laboratuvarlarda yada yurt dışında işlem yaptırabilir. Ancak numunelerin sağlığı açısından bu durum tavsiye edilmez. Laboratuvarın donanımından ve ruhsatının olup olmadığından emin olduğunuz ve profesyonel sağlık çalışanlarının hizmet verdiği kurumları tercih edin. Babalık testi işlemini güvenilir ve profesyonel bir şekilde yaptırmak isterseniz bizi arayabilirsiniz.

“Kan grubum A, eşim B, bu çocuk nasil 0 grubu oldu”, “Bu çocuk bana benzemiyor” gibi kuruntularla babalık testi yaptırmak için mahkemeye koşanlar, artık mahkeme kararı olmadan test yaptırabilecek.

İstanbul Laboratuvarlarında yapılan Babalık Testi sonucu hukuken geçerli mi?

İstanbul Laboratuvarlarında yapılan Babalık testi sonucu Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde delil olarak kabul edilmektedir. Ancak Yurtdışında yapılan Babalık Testi sonucu mahkemelerce kabul edilmemektedir. Babalık Testi yaptığını söyleyen bir çok web sitesi bu testi yurt dışına yollayarak yaptırmaktadır böylece daha güvensiz test yaptırmış olmaktalar. üstelik oralardan alınan sonuçlar mahkemece delil kabul edilmemektedir. İstanbul Laboratuvarları Babalık Testini TÜRKİYEDE İstanbul Genetik biriminde çalışmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Herhangi bir şüphe veya güvensizlik durumunda hukuki sorumluluğu üstlenmektedir.

Baba ölmüş ise ne olacak ?

Baba ölmüş ise baba adayının yakın akrabalarından alınan örneklerle de DNA testinin yapılabilmektedir, babanın olmadığı durumlarda amca, kuzen, dede veya erkek çocuk gibi baba tarafından bir erkek akrabadan babalık testi yapılabilmektedir. Ancak İstanbul Laboratuvarları olarak bizler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olarak, babanın olmadığı babalık testlerini yapmamaktayız.

İnsan DNA ’sının belli kısımları bireyler arası farklılıklar gösterir. Bu gen bölgelerinin her birinde kişi, biri anneden biri de babadan gelen iki farklı genetik karaktere sahip. Çocukta belli sayıda gen bölgesi analizlenerek bir DNA profili çıkarılır. Daha sonra annenin DNA profili ile bu profil kıyaslandığında çocuğun genetik özelliğinin hangi yarısını anneden aldığı ortaya çıkar. Bu durumda diğer genetik özelliklerde süphesiz babadan gelecektir.

Söz konusu babanın DNA profili çıkarıldığında eğer çocuğun annesinden almadığı genetik yapısı ile uyum göstermiyorsa o kişi baba değildir. Eğer uyum tespit edilirse bu defa çalışılan gen bölgeleri üzerinde popülasyon genetiği verilerine göre hesaplamalar yapılarak yüzde ihtimalle babalığın tespiti söz konusudur.

Yurtdışında babalık testi fiyatı 5-6 bin dolar civarındadır, İstanbul Laboratuvarlarında ise babalık testi fiyatı için lütfen arayınız.

İstanbul Laboratuvarlarında mahkeme kararı aranmadan babalık testleri yapılıyor. Yüzde 99.999 oranında kesin sonuç veren testlerin sonuçları, 2 hafta içinde çıkıyor ve bir raporla kişilere bildiriliyor. Dilerseniz ücret mukabilinde 1 günde babalık testi , 3 günde babalık testi sonuç hizmetimiz de bulunmaktadır .Test sonuçları yalnızca test yaptıran kişiye veriliyor, telefonla açıklanmıyor.

Babalık davalarında son yıllarda sıkça başvurulan “DNA analizleri” , mahkeme kararıyla Türkiye’de Adli Tip Kurumu bünyesinde yapılır. Ancak bir takım nedenlerle mahkeme yoluna gitmeden babalık testlerine ihtiyaç duyan bazı kişilerin “DNA analizi” yaptırmak için yurtdışına kan yolladıkları görülmektedir, her bir analizin yurtdışında yaklaşık binlerce dolara mal olmaktadır.

Yurtdışına DNA analizleri ve babalık testleri için önemli miktarda döviz çıkmaktadır. İstanbul Laboratuvarlarında ise babalık testi için SGK’lılara indirimli fiyatlar uygulanmaktadır.

Babalık davalarının, DNA analizleri yapılarak bilimsel çözüme kavuşturulması toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Laboratuvarında gerek mahkeme aracılığı ile gerekse kişisel basvurularla bu sorunun çözümlenmesine katkıda bulunmaktadır. İstanbul Genetik Grubu , yetkisi gereği başka kurumlara da babalık testi hizmeti vermektedir.

Her insandaki DNA ‘nın yarısı anneden diğer yarısı ise babadan gelir. İki insanin arasında akrabalık bağını anlamak için DNA kümesi arasındaki boşluklara bakılıyor. Testler ya % 0 çıkıyor ya da %99.99 un üstünde çıkıyor. Arada bir başka rakamın çıkması söz konusu değildir. Yani çocuk ya o kişinindir ya değildir. Örneğin %70 babasıdır gibi bir oran çıkamaz.” bu hususa önemle dikkat ediniz.

 

İstanbul Laboratuvarları

444 7 522

444 7 LAB