Şişli
Kadıköy

NIFTY / NIPT Test

NIPT Testi ( Fetal DNA Testi ) Nedir?

Non – İnvaziv Prenatal Tanı (NIPT Test)

NIPT ( Non-İnvaziv Fetal Trizomi Testi ) gebeliğin 10.haftasından başlayarak belirli genetik durumları tarama imkanı sunan güvenli ve hızlı bir non-invaziv prenatal testtir.

En gelişmiş genetik sekans teknolojisini kullanan NIFTY, doğumda en sık görülen üç trizomi durumu olan Down sendromu, Edwards sendromu ve Patau sendromunun tespitinde %99 başarıya sahiptir.

NIFTY Test ( Fetal DNA Testi ), gebeliğin 10.haftasından başlayarak anneden alınan 10 ml’lik kan ile test yapma imkanı ile müdahalesiz ve düşük riski olmaksızın, 146.958 hamile kadında uygulanmış çalışma olup Türkiye’de 15.000’den ve dünya çapında 2.600.000’den fazla test ile klinik validasyonu en yüksek testtir.

NIFTY testi ( Fetal DNA Testi ), bebek DNA’sında fazla ya da eksik genetik bilgiden kaynaklanan Down sendromu ve diğer belirli genetik durumları tarayan bir non-invaziv prenatal testtir ( genellikle NIPT olarak adlandırılır ). NIFTY anneden az miktarda kan almayı içerir ve 10. haftadan itibaren yapılabilir. Sonuçlar 10 iş günü içerisinde alınabilir. Fetal DNA ( NIFTY ) geleneksel tarama metodlarından daha yüksek başarı oranına sahiptir ve amniyosentez gibi invaziv ( girişimsel ) prosedürlerin aksine anne veya bebek için düşük riski oluşturmaz.

  • Trizomiler Cinsiyet Kromozomu Anöploidileri Delesyon Sendromları
  • Down Sendromu Turner Sendromu Cri-du-chat
  • Edwards Sendromu Klinefelter Sendromu 1p36
  • Patau Sendromu Üçlü -X 2q33.1
  • Trizomi 22 XYY Karyotip Prader-Willi / Angelman Sendromu (15q11.2)
  • Trizomi 16 Jacobsen Sendromu (11q23)
  • Trizomi 9 DiGeorge Sendromu II (10p14-p13)
  • 16p12
  • Van der Woude Sendromu (1q32.2)

Trizomi durumları için test hizmetleri ikiz gebelik, taşıyıcı anne ve tüp bebek durumları için uygundur.

NIPT Testi

CFF testi

Cell Free

Cell Free Dna