Şişli
Kadıköy

TAHLİL

TAHLİL – TETKİK – ANALİZ

Tahlillerimiz

 

Tahlil Nedir ?

Vücudunuzda oluşan herhangi bir rahatsızlıktan veya hastalıktan dolayı muayene olduktan sonra, teşhise yardımcı olmak amacı ile doktorunuz, kan tahlil araştırması isteyebilir. Damarınızdan alınan kanın içindeki biyokimyasal maddelerin, mikropların ve sıvıların bir tıbbi tahlil laboratuvarında, miktar veya oranlarının ölçülmesi, incelenmesi işlemi kanda “tahlil”, “analiz” veya “tetkik” olarak adlandırılır.

 

Doktor neden “Kanda Tahlil” ister?

Doktor hastayı muayene ettikten sonra, muayene bulgularıyla ilgili teşhis için yardımcı olabilecek tahlillerin yapılmasını ister.

Başlıca Tahlil Grupları – Yaptığımız Tahlillerimiz


Bunlardan başka binlerce kan tahlili olduğu için burada başlıcalarını yazabiliyoruz. Laboratuvarımızda tüm tıbbi tahliller yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

 

Kan Tahlilinin Amacı :

Tahlil; doktorun hastası hakkında düşündüğü tanıyı doğrulamaktır. Hekim, kan tahlillerini tek başına değil, yapmış olduğu klinik muayene bulguları, görüntüleme tetkikleri, idrar tahlilleri gibi farklı tanı tetkikleri ile beraber değerlendirir. Kan tahlili, yaşa göre farklı değerlendirildiği gibi cinsiyete, kanın alınış saatine ve hatta mevsimlere göre de farklı sonuçlar gösterebilir. Kan tahlili kişinin o anki durumu hakkında bilgi verebileceği gibi, sağlıklı bir kişinin ilerideki yaşantısında karşılaşabileceği çeşitli riskler hakkında da fikir verebilir. Böylece tahlil sayesinde oluşabilecek problemler ile ilgili önceden önlemler alınmış olur. Hasta görülmeden, muayene edilmeden, yardımcı diğer tahliller yapılmadan, klinik bulgular harmanlanarak doktoru tarafından teşhis edilmeden sadece kan tahlili sonuçlarına göre tanı, teşhis ve tedavi için kesin karar verilemez. İlaç tedavisi çıkan bir tahlil sonucuna göre karar verilip yapılamaz.

SAĞLIKLI YAŞIYORUZ

YAPTIĞIMIZ TESTLER

 • İstanbul Laboratuvarları Sağlıklı Yaşıyoruz Tahlilleri İçin Özel Paket İndirimi Uygulamaktadır.

TAHLİLLERİMİZ :

   TAHLİLLERİMİZ  KADIN

 

 • 25 OH VİTAMİN D3
 • ALBUMİN
 • ALT
 • ANTİ M (TPO)
 • ANTİ T (TG)
 • AST
 • BUN
 • CRP
 • ÇİNKO
 • DEMİR
 • DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
 • DHEA
 • FERRİTİN
 • FOLAT
 • GGT
 • GLUKOZ
 • HBA 1C
 • HDL KOLESTEROL
 • HEMOGRAM
 • HOMOSİSTEİN
 • İNSÜLİN
 • İYOT (İDRAR)
 • KALSİYUM
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KORTİZOL
 • KREATİNİN
 • LDL KOLESTEROL
 • MAGNEZYUM
 • PARATHORMON
 • POTASYUM
 • SELENYUM
 • SERBEST T3
 • SERBEST T4
 • SODYUM
 • TOTAL IGE
 • TSH
 • TRİGLİSERİD
 • ÜRE
 • ÜRİK ASİT
 • VİTAMİN B 12

 

    TAHLİLLERİMİZ ERKEK

 • 25 OH VİTAMİN D3
 • ALBUMİN
 • ALT
 • ANTİ M (TPO)
 • ANTİ T (TG)
 • AST
 • BUN
 • CRP
 • ÇİNKO
 • DEMİR
 • DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
 • DHEA
 • FERRİTİN
 • FOLAT
 • GGT
 • GLUKOZ
 • HBA 1C
 • HDL KOLESTEROL
 • HEMOGRAM
 • HOMOSİSTEİN
 • İNSÜLİN
 • İYOT (İDRAR)
 • KALSİYUM
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KORTİZOL
 • KREATİNİN
 • LDL KOLESTEROL
 • MAGNEZYUM
 • PARATHORMON
 • POTASYUM
 • PSA*
 • SERBEST TESOSTERON*
 • SELENYUM
 • SERBEST T3
 • SERBEST T4
 • SODYUM
 • TESTOSTERON*
 • TOTAL IGE
 • TSH
 • TRİGLİSERİD
 • ÜRE
 • ÜRİK ASİT
 • VİTAMİN B 12

(*) OLAN TESTLER 45 YAŞ ÜZERİ

 TAHLİLLERİMİZ ÇOCUK

 • 25 OH VİTAMİN D3
 • ALBUMİN
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • ALT
 • ANTİ M (TPO)
 • ANTİ T (TG)
 • AST
 • BUN
 • VİVA
 • CRP
 • ÇİNKO
 • DEMİR
 • DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
 • FERRİTİN
 • FOLAT
 • FOSFOR
 • GGT
 • GLUKOZ
 • HDL KOLESTEROL
 • HEMOGRAM
 • HOMOSİSTEİN
 • İNSÜLİN
 • KALSİYUM
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KORTİZOL
 • KREATİNİN
 • KURŞUN
 • LDL KOLESTEROL
 • MAGNEZYUM
 • PARATHORMON
 • PREALBUMİN
 • POTASYUM
 • SERBEST T3
 • SERBEST T4
 • SODYUM
 • TAM İDRAR TAHLİLİ
 • TSH
 • TRİGLİSERİD
 • ÜRE
 • ÜRİK ASİT
 • VİTAMİN B 12

 

Genel olarak tahlil çeşitleri şunlardır:

1. Biyokimya Tahlilleri


2. Hormon Tahlilleri


3. Tümör Belirteçleri


4. Pıhtılaşma tahlilleri


5. Hematoloji tahlilleri


6. Hepatit Tahlilleri


7. İmmünoloji Tahlilleri


8. Kültür Tahlilleri


9. Genetik Tahliller


10. Diğer Tahliller


 

Kan tahlili yapılırken neden bir çok farklı tüpe kan alınır?

Halk arasında tahlil olarak bilinen testler ve analizler çok çeşitlidir. Tahlil içinde doktorunuzun şüphelendiği tanılara uygun birden fazla test istenebilir. Mesela tam biyokimya tahlilinin içinde; kan şekeri, hemogram, üre, kreatinin, kolesterol, trigliserid, aPTT, SGOT, SGPT testleri gibi her biri farklı hastalıklar hakkında bilgi veren ve farklı yöntemlerle yapılan çeşitli testler bulunmaktadır. Bu testlerin çalışılabilmesi için her test için aynı kan tüpü kullanıldığı gibi bazı testleri için pıhtı önleyici kimyasallar içeren özel tüpler de kullanılır. Örneğin kan sayımı (hemogram) tahlili ile akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler, hemoglobin, hematokrit gibi alt parametreler de bulunmaktadır. Bu testler için Edta veya heparinli kan tüpleri kullanılmalıdır. Pıhtılaşmayı önleyen bu kimyasalları barındırmayan tüplere konulan kanlar vücut dışında hemen pıhtılaşırlar ve pıhtılaşmış kanda sayım yapılamaz. Bu yüzden farklı gruptaki testler için farklı tüplere kan alınarak değişik yöntem ve cihazlarla analiz yapılmaktadır.

İstanbul Laboratuvarları
Uz.Dr.Kadri Demirel
Mikrobiyoloji ve Klinik.Mik.Uzmanı