Şişli
Kadıköy

Digital Röntgen

Digital Röntgen Hizmetleri

 

Digital Röntgen Nedir, Nasıl Yapılır?

Akciğer hastalıklarının, göğüs bölgesinin problemlerinde, kimi kalp rahatsızlıklarında tanı aşamasında önemli bir yer tutan akciğer radyografisi maliyetinin düşük olması, hemen her sağlık kurumunda bulunması ve sonucunun hemen alınabilmesi nedeniyle ilk basamak tanı yöntemleri arasında ilk sıralara kadar yükselmiştir. Genel olarak hastanın ayakta ya da yatar pozisyonda bulunduğu iki durumda çekilebilir. Sadece akciğer filmine bakarak zatürre, bronşit, verem gibi bir çok akciğer hastalığının tanısı konulabilirken, akciğerin yapısal problemleri, kanserler, kalp ile ilgili sorunlar ,omurga anomalisi ile ilgili olarak yalnızca ilk basamaktır. Bu ikinci grup rahatsızlıkların kesin tanıları için ileri tetkikler yapılmalıdır.

Günümüzde gıda ve sıhhi işlerle uğraşan her kuruluş Portör (Hastalık Taşıyıcı) taraması yaptırmak zorundadır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların tanısı için “Röntgen Filmi” portör taraması için baş parametrelerden birisidir.

Laboratuvarımız Mobil Araçlarla bu hizmeti gerçekleştirmektedir.

Check-up hastalarımız için “Görüntüleme Merkezimizde” röntgen filmi çekimi yapılabilmektedir.

  • İlaçlı ve ilaçsız her türlü röntgen filmi
  • Histero Salpingo Grafi (HSG) İlaçlı Rahim Filmi
  • Voiding Sistografi (İlaçlı İşeme-mesane filmi)
  • İntra Venöz Piyelografi (İVP) İlaçlı Böbrek Filmi