Şişli
Kadıköy

Çocuk Check Up

Çocuk Check-Up Neden Önemlidir?

Çocuklar hızlı büyür ve değişime uğrarlar. Çocuklar daha küçükken diğer çocuklarla sıkça temas ederler ve sürekli yeni arkadaşlar edinirler. Bunun nedeni çocuk yaşta hızlı büyüme ve gelişmedir. İster istemez çocuklar sıklıkla hastalanırlar.

Çocuk check up tam bir fizik muayene ve testler içerir. Bu muayenede checkup merkezi, problemleri bulmak veya önlemek için çocuğun büyümesini ve gelişimini kontrol edecektir.Doktorumuz, çocuğunuzun boyunu, kilosunu ve diğer önemli bilgilerini kaydeder. Checkup ve diğer tarama testleri çocuk checkup ın bir parçası olacaktır.

Çocuğunuz sağlıklı olsa bile, çocuk check up çocuğunuzun iyiliğine odaklanmak için iyi bir karardır. Çocuk check up ile iyileştirme ve sorunları önleme yolları hakkında doktorumuzla konuşmak çocuğunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Çocuk Check Up Yararları

 • Önleme.  Çocuğunuz hastalıkları önlemek için düzenli aşılamalar yaptırır. Hepatit Menenjit , Zatürre vs. Ayrıca doktorunuza evde ve okulda beslenme ve hastalık bulaşması hakkında sorular sorabilirsiniz.
 • Büyüme ve gelişme takibi.  Çocuğunuzun son checkuptan bu yana ne kadar büyüdüğünü görün ve çocuğunuzun gelişimi hakkında doktorunuzla konuşun. Çocuğunuzun kilometre taşlarını, sosyal davranışlarını ve öğrenmelerini tartışabilirsiniz.
 • Artan endişeler.  Çocuğunuzun hakkında doktor ile konuşmanızdan önce, çocuk ile diyaloğunuzu, davranışlarını, uyuma, yemek yeme, geçirdiği hastalıklar veya diğer aile üyeleriyle iyi ilişkileri gibi konuların bir listesini yapın. Ziyaretin başında doktorunuzla konuşmak için ilk üç ila beş soru veya kaygılarınız hazırlayın.
 • Takım olarak yaklaşım.  Düzenli checkup, çocuk doktoru, ebeveyn ve çocuk arasında güçlü ve güvenilir ilişkiler oluşturur. İyi bir çocuk checkup çocuk doktorlarının ve ebeveynlerin çocukların sağlık ihtiyaçlarına hizmet etmesinin bir yolu olarak önerilmektedir. Bu ekip yaklaşımı, bir çocuğun optimal fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. 

      İyi Bir Çocuk Check up İçeriğinde ;

 • Kalp, nefes ve mide seslerini dinlenmesi
 • Kalp sesleri
 • Bağışıklık kazandırma
 • Çocuk büyüdükçe infantil refleksler ve derin tendon refleksleri
 • Yenidoğan sarılığı – sadece ilk birkaç ay
 • Elle muayene
 • Vurarak muayene
 • Standart Göz Muayenesi 
 • Vücut sıcaklık ölçümü 
 • Kan ,idrar, dışkı ve görüntüleme testleri

Beslenme tavsiyesi:

 • Yaş dengeli diyet için uygun diyet
 • Emzirme bilgilendirmesi
 • Diyet ve entelektüel gelişim
 • Diyette florür
 • Bebek formülleri
 • Çocuklarda obezite

Büyüme ve gelişme:

 • Bebek – yenidoğan gelişimi
 • Yürümeye başlayan çocuk gelişimi
 • Okul öncesi gelişim
 • Okul çağındaki çocuk gelişimi
 • Ergen gelişimi
 • Gelişimsel kilometre taşları 

Eğer çocuk check up ne kadar ve çocuk check up fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz 4447 522 – 444 7 LAB

Check up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir.Tam 12 saat açlık önerilir.
Akşam 21:00′den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir gıda ve madde alınmamalıdır.
Saat 21:00 ile 24:00 arası sadece ihtiyaç karşılanması için su tüketilebilir.Gereğinden fazla su içilmemelidir.

Arama Terimleri : çocuk check up , çocuk checkup, çocuk çekap, çocuk checkup fiyatları , çocuk check up fiyatları, çocuk checkup ücretleri, çocuk check up ücretleri, çocuk çekap fiyatları, çocuk çakap ücretleri

KANSER TARAMASI TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
LDH Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi, kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDH artar.
Kalsiyum (Ca) Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı (Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
CEA Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir. Genel kanser tarama testidir.
ROMATİZMA ve ENFEKSİYON ANALİZLERİ ( 4 Adet Tahlil )
ASO Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP (C-Reaktif Protein) cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. Enfeksiyonun varlığını gösterir
RF(Romatoid Faktör) Romatoid artrit tanısında kullanılır.
Sedimentasyon İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.
BULAŞICI HASTALIKLAR ve HEPATİT ( 4 Adet Tahlil )
Anti-HBs Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
HBsAg HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HCV Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
Anti HAV IgM HAV IgM İnsanda bulunan Hepatit A antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
KANSIZLIK TARAMASI ( 21 Adet Tahlil )
Tam Kan Sayımı (Hemogram 18 Parametre) Toplam 18 Kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çokönemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temelgruba ayrılır: Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken,Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geritaşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.
Periferik Yayma (Formül Lökosit) Kan hücrelerinin morfolojik yapısını ve Lösemi ,Trombosit hastalıkları gibi sorunların erken tanısında etkilidir.
Demir (Fe) Kan demir düzeyini belirler. Kansızlık (Anemi) tiplendirilmesinde kullanılır.
Demir Bağlama (Fe B)) Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.
BİYOKİMYA ve MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ ( 9 Adet Tahlil )
Trigliserid (Kan Yağları) Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Total Bilirubin Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt Bilirubin Direkt bilirubin ;değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
Glukoz (Kan Şekeri) Kan şekeri ,şeker hastalığının belirlenmesinde kullanılır.
İndirekt Bilirubin İndirekt bilirubin ;değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
GPY (Dışkıda Parazit) Dışkının mikroskopla incelenmesidir, parazit ve yumurtalarının, kurtçuk ve asalakların tespiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tespiti.
GGK (Gaitada Gizli Kan) GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde
Boğaz Kültürü Boğazda oluşan enfeksiyonları, beta mikrobu, tonsilit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını belirler.
Total IgE (Alerji) Vücudumuzda herhangi bir maddeye karşı oluşan alerjik reaksiyon durumlarında yükselir.Genel alerji testidir.
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )
Üre Böbrek fonksiyon yetmezliklerinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
Kreatinin Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebeliktir.
Tam İdrar Anlizi Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH, Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Ürik Asit Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır egzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
SGOT (AST) SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT (ALT) SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanı sıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Alkalen Fosfataz(ALP) ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artar Pankreas fonksiyonunu denetler.
GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ ( 8 Adet Görüntüleme )
Tüm Batın Ultrasonu(USG) Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.
Alt ve Üst Batın Ultrasonu(USG) Alt ve üst Batında(karın ) bulunan organların incelenmesi.
Akciğer Kalp Aort Filmi(Grafisi) Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
Böbrek Ultrasonu(USG) Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin incelenmesi.
Karaciğer Ultrasonu(USG) Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.
Dalak Ultrasonu (USG) Dalak organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
Pankreas Ultrasonu (USG) Pankreas organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ
Profesör Doktor Değerlendirmesi Sonuçlarınız; profesör doktor seviyesindeki laboratuvar uzmanı doktorlar tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.