Şişli
Acıbadem

Aids Testi Ne Zaman Yaptırılmalıdır

aids testi ne zaman yaptırılmalıdır

AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsünü tesbit etmeye yarayan bir çok aids testi ( hiv testi ) bulunmaktadır. HIV virüsünün vücuda girişinden itibaren bir kaç evre vardır, bu yazımızda; hangi evrede hangi aids testini yaptırmak gerektiği konusunda bilgiler bulacaksınız.


Merak edilen ve sıklıkla sorulan sorular şunlardır:

  • hangi hiv / aids testini yaptırmalıyım?
  • ne zaman hiv / aids testi yaptırmalıyım?
  • hangi hiv / aids testi erken tanı almamı sağlar?
  • hangi hiv / aids testi en doğru sonucu verir?HIV virüsü vücuda girdiği ilk şüpheli temasdan sonra insan vücudunda bir takım süreçler gelişmeye başlar. İlk olarak HIV vürüsü çoğalmaya başlar ve kan da hiv virüsünün protein yapısında olan bazı antijenler görülür. Bu antijenlerin tespit edilmesi erken tanı imkanı verir. P24 Antijen testi ve Hiv RNA testleri bu antijenleri tespit etmeye yönelik testlerdir. İlerleyen süreçte vücudumuz hiv virüsüne karşı silahlarını geliştirir bunlara da antikor ismi verilir, antikorları tesbit eden testler Anti HIV, elisa, eliza testleridir. Ancak unutulmamalıdır ki; Anti-HIV testinde sağlıklı bir sonuç elde etmek için 3 ay beklemek gerekir zira antikorların oluşmasını beklemek gerekir.


Şüpheli temasın ilk 10 gününde tüm testler negatif olarak sonuç verir, bu döneme pencere dönemi denir. Şüpheli temasın 10. gününde saptanabilecek tek bulgu HIV RNA pozitifliğidir. HIV RNA pozitifliğinin tespitinden 3-5 gün sonrasında ise p24 antijen pozitifliği saptanabilir. HIV-1/2 antikor ve HIV-1 p24 antijenini saptayabilen 4. kuşak ELISA testleri ile etkenle maruziyet sonrasında en erken 19. günde pozitiflik saptanabileceği bildirilmektedir.


Şüpheli bir cinsel ilişki veya kan nakli gibi durumlarda HIV testi yaptırılacaksa ilk önce en p24 testi yaptırılmalıdır. P24, HIV virüsün kendi yapısında bulunan ona özgü bir proteindir. Dolayısıyla testin pozitif olması demek ( eğer test düzgün çalışılmış ise ) kişinin HIV virüsünü aldığını gösterir. P24 testi, virüs bulaşmasından sonra ortalama 10 ile 21.günde pozitif olur ve 90.güne kadar kanda kalır.


Anti-HIV antikorları ise ortalama 3 ile 8.hafta arasında kanda pozitif olur. Bununla birlikte Anti-HIV testinde sağlıklı bir sonuç elde etmek için 3 ay beklemek gerekir, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.aydan önce çıkabilecek olan bir negatif sonuç, Anti-HIV testi virüsün alınmadığını anlamına gelmez. Anti-HIV testinin 2.aydan önce bakılması bu nedenle uygun değildir. Anti-HIV testi sonucu Pozitif ise test tekrarlanır, yine pozitif ise yalancı pozitiflikler olabileceğinden ALTIN STANDART TEST olarak kabul edilen "Western Blot Testi" ile doğrulanır. Western blot testi HIV antijenleri olan gp41, gp120, gp160, p18, p24, p31, p40, p65 ve p55/51 'e karşı oluşmuş antikorları saptayabilir.


Hangi aids testini yaptırmalıyım?

ELIZA yöntemi ile çalışılan Anti-HIV testi; sadece kanda HIV karşıtı antikor bulunup bulunmadığını söylerken, Western Blot testi ile HIV enfeksiyonu bulunan kişinin vücudunda virüsün hangi bölümüne karşı antikor oluştuğu da saptanır. Bu özellikle enfeksiyonun başlangıç dönemlerinde işe yarar çünkü virüsün bir çok antijenik yapısı vardır ve vücut erken dönemde ancak küçük bir bölümüne karşı antikor oluşturabilir. Ayrıca çoğu olguda hastalık ilerleyip bağışıklık sistemindeki yıkım yani Th lenfositlerinde düşüş arttıkça, virüsün çekirdek proteini olan p24 'e karşı oluşmuş antikorlarda azalmaya başlar veya tümüyle kaybolur. Bu nedenle Anti-HIV veya p24 testi pozitif çıkmış ise Western blot ile doğrulama yapılmadan hastaya kesin rapor verilmemelidir.


Belki pahalı bir metod olabilir ama HIV tanısında en erken ve en sağlıklı bilgiyi "HIV RNA PCR testi" verir. Bu test ile virüsün genetik yapısı çoğaltılarak ölçülebilir ve tanımlanabilir duruma getirilir. Bu test ile henüz antikor oluşmadan HIV virüsünü kanda yakalama şansı vardır. Şüpheli temastan ortalama 10 gün sonra HIV PCR testi ile kanda virüs varlığı saptanabilmektedir. 28.günden itibaren PCR testinin virüsü saptama duyarlılığı %98-100 gibi yüksek orana ulaşmaktadır.


Özetlemek gerekirse;

Ne zaman hiv / aids testi yaptırmalıyım?

Erken aids / hiv tanısı için şüpheli temastan en erken 17 ile 21 gün sonra p24 testi yaptırılmalıdır. Sonuç Negatif ise sorun yok demektir, Western Blot Testi ile doğrulanarak hastaya kesin sonuç verilebilir.

HIV RNA testide 10.günde pozitif olur ama 1.ayda bakılırsa %100'e yakın net sonuç verir.

3.aydan önce ise Anti-HIV baktırmak yalancı negatiflik açısından riskli ve yetersiz olduğundan tavsiye edilmez.

Dünya sağlık örgütü şüpheli ilişki söz konusu olduğunda, testler negatif bile olsa 6.ayda test tekrarı önerir, bu sebeple p24 veya HIV RNA testiniz negatif olsa bile 6.ayda tekrar bir Anti-HIV baktırmanız tavsiye edilir.


İstanbul Laboratuvarları Şubelerinde; Aşağıdaki HIV Testi ( AIDS Testi ) yöntemlerinin tümü çalışılmaktadır.

Bu yazımızı da okumalısınız

HIV ve AIDS Nedir
HIV ve AIDS

HIV virüsü vücuda girer girmez hastalık oluşturmaz, bu virüsün vücutta olduğunu gösteren herhangi bir belirti ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü sadece hiv testi ( aids testi ) ile anlaşılabilir.

Devamını Oku

Bize Ulaşın