Şişli
Kadıköy

Emar (MR) Manyetik Rezonans

Kısa adı MR veya MRG yada MRI olarak adlandırılır ve okunuşu da Emar dır. Açılımı Manyetik Rezonans Görüntüleme’dir. Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, alerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir.

ÖZEL EMAR TETKİKLERİ

Emar  MR Artrografi

Eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Böylelikle normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır.. Eklem içine kontrast madde karışımı ince bir iğne ile verilerek eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanır Ve kısa bir bekleme süresinden sonar MR incelemesi yapılır.Enjeksiyon ise bazı eklemlerde US yada skopi rehberliğinde yapılır.

Emar MR Urografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv (girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir MR ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.

Emar MR Kolanjiyografi

Kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer (Safra yolları) sistemin değerlendirilmesinde güvenilirliği kanıtlanmış, girişimsel olmayan bir inceleme tekniğidir. Boylelikle safra yoolarına ait taş, tm. gibi hastalıkların tanısına yardımcı olur.

Meme Emar MR

Mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimide yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitleyi gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi kullanan olgularda meme MR çekimi ilaçların kesilmesini takiben 2-3 ay sonra yapılmalıdır. Meme MR kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrası yapılır. Kontrast madde verildikten sonra 3 boyutlu alınan MR sekansları elde edilir.

Emar Bos Akım

Bazi Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklularda bulunan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yönemidir.

Emar Fonksiyonel

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Böylece hastalıklı bölge ile komşu beyin merkezinin komşuluğu belirlenir.

Spektroskopi Emar (MR) 

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayrımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayrımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayrımının yapılmasında kritik rol oynar.

Emar Anjiyografi

MR anjiyografi, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibi beyin damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiyografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografi den elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiyografi yapılması gerekli görülebilir.

Perfüzyon Emar (MR)

Perfüzyon emar, beyindeki kan akım miktarını ölçmeye ve görüntülemeye yarayan özel bir MR görüntüleme yöntemidir. MR-perfüzyon tetkiki sırasında hastanın kol toplardamarı içine özel bir kontrast madde (boya) enjekte edilir. Enjeksiyonla eş zamanlı olarak beyinden çok hızlı MR görüntüleri alınmaya başlanır. Enjekte edilen boya, beyin atardamarlarına ulaştığında-bu sırada alınmaya devam edilen-MR görüntülerinde sinyal değişimine neden olur. Elde edilen tüm MR görüntüleri, özel bilgisayar yazılımları kullanılarak işlenir ve beyin dokusuna giden kan akımının hızı, hacmi, debisi hesaplanıp, renkli görüntü haritalarına dönüştürülür. MR perfüzyon haritaları ile kan akımının anormal düzeyde azaldığı veya arttığı bölgeler hassas bir şekilde görüntülenebilir.

Difüzyon Emar MR 

Difüzyon Emar MR, beyin dokusu içindeki protonların (hidrojen atomları) difüzyon hareketlerine hassas özel bir MR görüntüleme yöntemidir. Beynin bir bölgesine giden kan akımının kritik bir düzeyin altına inmesi, o bölgede içindeki protonların difüzyon hareketlerinin azalmasına (sitotoksik ödem) neden olur. Kan akımının kritik değerin altına düşmesi nedeniyle hasar gören beyin dokusu (infarktus=inme), difüzyon MR ile hassas ve hızlı bir şekilde görüntülenebilir. Bu şekilde azalan kan akımı nedeniyle beyinin hangi bölgesinde ve ne kadar büyüklükte bir alanda hasar geliştiğini çok kısa süre içinde saptamak mümkündür.

Emar Traktografi

Beyinde nöronlar (sinir hücreleri) arasındaki iletişim, aksonlar (sinir lifleri) aracılığıyla olur. Aksonlar, beyinde belirli yolaklar (sinir lif demetleri) boyunca ilerleyip, nöron kümelerinin anatomik ve fonksiyonel bağlantısını sağlarlar. Akson demetlerinden oluşan bu yolaklar, beyin fonksiyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için çok önemlidir. Bu yolakların herhangi bir nedenle hasar görmesi, ciddi zihinsel fonksiyon kayıplarına neden olur. MR tractography, akson yolaklarının 3-boyutlu görüntüleme ve haritalama yöntemidir. MR traktografi`yi, özellikle beyin arteriovenöz malformasyon (damar yumağı) ve beyin tümörü hastalarının tedavi planlamasında kullanılır. MR traktografi ile lezyonların beyindeki önemli akson yolakları arasındaki anatomik yakınlığı belirlenir, tedavi bu yollara zarar vermeyecek şekilde planlanlanır.

EMAR  – MR FİYATLARI 

 • Doktorunuz emar isteğinde bulunduğunda İstanbul Laboratuvarları ve Görüntüleme Merkezinin 444 7 522 no’lu telefon numarasından randevu alınız.
 • Randevu oluşturulurken Doktorunuzun istek kağıdını okuyarak çekim bölgesini, çekimin ilaçlı olup olmadığını söyleyiniz ve çekim öncesi hazırlık (açlık/tokluk, idrara sıkışıklık vb.) gerekip gerekmediğini sorunuz.
 • Çekim günü randevu saatinizden 15 dakika önce merkezimizde olunuz.
 • Emar çekimine şahsi aracınızla geliyorsanız merkezimizin otoparkını kullanabilirsiniz.
 • Çekim günü Doktorunuz tarafından yazılan istek kağıdını, varsa eski tetkiklerinize ait görüntü ve raporlarınızı ve Nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurunuz.
 • İstanbul Laboratuvarlarına geldiğinizde bankodaki görevliye istek kağıdınızı, eski tetkiklerinizi ve Nüfus cüzdanınızı veriniz.
 • Size verilen hasta bilgilendirme ve onam formunu eksiksiz olarak doldurunuz. Daha önce ilaç alerjisi ya da böbrek yetmezliği geçirdiyseniz özellikle belirtiniz.

EMAR  (MR)
Manyetik Rezonans Uygulamalarımız

 • Abdomen EMAR
 • Pelvis EMAR
 • Akciğer EMAR
 • Artrografi EMAR
 • Beyin EMAR
 • BOS akım EMAR
 • Boyun EMAR
 • Diffuzyon EMAR
 • Dinamik EMAR
 • Eklem EMAR
 • Ekstremite EMAR
 • Fonksiyonel EMAR
 • Hipofiz EMAR
 • Kardiak EMAR
 • Kardiyak  EMAR
 • Kolanjiyografi EMAR
 • Kulak EMAR
 • Lomber EMAR
 • Meme EMAR
 • Myelografi EMAR
 • Nazofarinks EMAR
 • Orbita EMAR
 • Perfüzyon EMAR
 • Sisternografi EMAR
 • Spektroskopi EMAR
 • Temporomandibular EMAR
 • Ürografi EMAR
 • Vertebra EMAR
 • Yüz EMAR

Arama terimleri : Bostancı emar, Kadıköy emar, Şişli emar , Fatih emar, Çapa emar, Cerrahpaşa emar , Avrupa Yakası emar , Anadolu Yakası emar, Kadıköy görüntüleme merkezi, Şişli görüntüleme merkezi, Fatih görüntüleme merkezi, Çapa görüntüleme merkezi, Cerrahpaşa görüntüleme merkezi, Avrupa Yakası görüntüleme merkezi , Anadolu Yakası görüntüleme merkezi konularında lütfen irtibata geçip detaylı bilgi alınız.

444 7 522 

Whatsapp 7/24 05303829938

İstanbul Emar Merkezi

KADIKÖY EMAR MERKEZİ

Kadıköy Görüntüleme A.Ş