Şişli
Acıbadem 7/24

Venöz Doppler

venöz doppler

Venöz Doppler Nedir?

Vücutta yer alan toplardamar sisteminin daha doğru şekilde değerlendirilebilmesi için venöz doppler uygulamasına başvurulur. Vücudumuzda yer alan organların bütününde toplardamar sistemi vardır.

Vücudumuzun her yerine yapılan doppler, genellikle bacaklar ve kollar için gerçekleştirilir. Toplardamarlarda yer alan kanın kirli olup olmaması tespit edilir.

Meydana gelen kirli kanın vücudumuzun sisteminde dolaşır ve dokulardan kalbe kadar gönderilmesi sağlanır. Kirli kanın temizlenebilmesi için kalbe gönderilmesi gerekir.

Bunun için kan koldan parmaklara ve omuza, daha sonrasında ise kalbe doğru ilerleyebilmesi için bacakların ayak parmak uzuna ve kasığa gönderilir.

Son olarak kasıklardan kalbe gönderilerek, kan burada kalbe ulaştıktan sonra akciğerlere gönderimi sağlanır. Kan akciğerlerde temizlendikten sonra kalpte tekrar toplanır.

Kalpte biriken temiz kanın vücuda tekrardan dönüşü sağlanır ve atardamar sistemine tekrardan dağılmasına yardımcı olur.

Venöz doppler, ile gerçekleştirilen uygulamanın hastada meydana gelen sorunların açığa çıkmasında yardımcı olur.

Venöz Doppler Ultrasonografi Nasıl Yapılır?

Venöz (toplardamar) rahatsızlıklarının tespit edilebilmesi ve tedaviye başlanabilmesi için ön muayene gerçekleştirilir.

Rahatsızlık sorununun tespit edilmesinde büyük rol oynayan venöz doppler, ultrasonografi kullanılmış olur.

Rahatsızlığın kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha yüksektir. Kadınların %75’i, erkeklerin ise %45’lik oranda görülme durumu vardır.

Damarlarda meydana gelen rahatsızlığın ve ne sıklıkla karşımıza çıktığını tespit edebilmek ve değerlendirmek için venöz doppler, USG ile teşhisi konulur.

Bu görüntüleme tekniğinden hamileler de rahatlıkla faydalanabiliyor. Radyasyona maruz kalınmaz ve kısa sürede gerçekleştirilmiş olur.

İşlem için muayene edilecek olan bölgeye röntgen jeli sürülür. Jel sayesinde görüntülenmenin daha doğru ve net bir şekilde gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Ultrason başlığı yardımıyla problemli olan bölgeye gezdirilerek, dolaştırılır. Hastanın yatar ya da oturur pozisyonda gerçekleştirilmesinde sorun yoktur.

Bu durum sorunlu bölgeye göre belirlenmiş olur. Ultrason başlığının gezdirilmesiyle birlikte ses dalgaları toplamış oldukları bilgileri olduğu gibi bilgisayara aktararak, görüntüleri yansıtır. İşlem sonrasında edinilen tespit ve bulgular rapor haline getirilir.

Venöz Doppler Kimlere Uygulanır?

Vücudun içinde yer alan organların ve deri altında oluşan hasarların daha doğru şekilde tespit edilebilmesi için venöz doppler, görüntüleme tekniğinden yardım alınır. Bu görüntüleme tekniği sayesinde birçok hastalığın tanı ve teşhisi konulabilmesi için kullanılır.

Kişide meydana gelen hastalıklarda damar tıkanıklığı, kalp kapak sorunu, damar daralması, bacak ve kollardaki kan dolaşımında meydana gelen akış bozuklukları ve daha birçok rahatsızlık sayılabilir.

Venöz doppler, yöntemi daha çok kalp ve damar tıkanıklık sorununun tespit edilebilmesi için kullanılır. Bazı durumlarda anne karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinebilmek için bu görüntüleme tekniği kullanılır.

Gerçekleştirilen görüntüleme sonucuna göre uzman doktor gerekli olan tedavi planını hastaya uygun olacak şekilde hazırlamaya özen gösterir.

Kan akışının hızındaki sorunlarla birlikte damar tıkanıklığı ya da damar daralmasının yer aldığı yer tespit edilmiş olur. Görüntüleme tekniği genellikle radyoloji uzmanları ya da teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmiş olur.

Görüntüleme işleminden sonra sonuçların hemen çıkma durumu mümkündür. Sonuçların rapor halinde uzman hekimin sistemine düşer. Böylelikle sonuçların uzman hekimin yanından alınması mümkündür. Bunun için günlerce beklemeye gerek yoktur.

Üst Ekstremite Venöz Doppler

Hastada meydana gelen damar tıkanıklığı veya daralmasının tespit edilebilmesi için venöz doppler, uygulamasına başvurulur.

Üst ekstremitenin alt ekstremiteye göre derin ve trombozuna göre bening ve ender görülen bir rahatsızlıktır. Bunun sebebi ise kol venlerinin yerçekiminden daha az etkilenmesi ve daha az kapakçıklara sahip olmasından kaynaklanıyor.

Yüksek miktarda üretilen plazminojen aktivatörünün üretilmesi ile fibrinolitik aktivite daha yüksek oranda görülür.

Üst ekstremide meydana gelen sorunların başlıca sebeplerinde; hipertansiyon, akciğer kanseri, kardiyak, mediastinal tümörler, hiperkoagülabilite, uyuşturucu alışkanlığı, hormon ve steroid kullanımı, obezite, travma gibi durumlar sayılabilir. Risk faktörlerinin tespitine göre venöz doppler, uygulamasına başvurulur.

Alt Ekstremite Venöz Doppler

Alt ekstremitenin venöz doppler uygulamasıyla oluşabilecek varis veya benzeri rahatsızlıkların gözlenebilir olmasında büyük önem taşır.

Hastaların bacak kısmındaki toplar damarlarında sorunun tespit edilebilmesi için renkli doppler ile inceleme yapılır. Bu esnada herhangi bir ilaç kullanılmaz ve hasta radyasyona maruz kalmaz.

Yaklaşık olarak yarım saat süren bu incelemenin sonucunda raporun uzman hekimin eline geçme durumu mümkündür.

Bacaklarda sık sık rastladığımız ve ciddi sağlık sorunlarının arasında yer alan varisin oluşma durumu yüksektir. Bu yüzden doppler uygulamasından yardım alınarak, buradaki sorun tespit edilir ve teşhis konulur.

Kullanılan görüntüleme tekniğinin bir diğer amacı ise derin ven trombozunun daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması veya takip edilmesidir.

Varis bacakların toplardamarlarında birikmiş olan kan ve gevşeyen damarların fonksiyonlarının yitirilmesiyle birlikte sorunlar açığa çıkar.

Venöz Doppler Fiyatı 2021

Gerçekleştirilen venöz doppler, uygulaması genellikle hastadan hastaya değişkenlik gösteren bir görüntüleme tekniğidir.

Bütün sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen ve kısa sürede gerçekleştirilmesiyle birlikte rapor haline gelmesi sağlanır. Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen yöntemin tam olarak fiyat hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.

Her sağlık kurum ve kuruluşun kendine göre belirlemiş olduğu bir fiyat listesi mevcuttur. Daha ayrıntılı ve kesin bir fiyat alabilmek için mutlaka ilgili kurumun iletişim bilgileri ile kendileriyle iletişime geçmeniz gerekir.

Böylelikle işlemin gerçekleştirilebilmesi için daha doğru karar vermeye yarar. Bu sırada venöz doppler fiyatları 2021 hakkında daha detaylı bilgi alınabilir.