Şişli
Kadıköy

Karotis Vertebral Doppler

karotis vertebral doppler

Karotis Vertebral Doppler Nedir?

İnme ve baş dönmesi sonucunda boyun damarlarının darlığını tespit edebilmek için karotis vertebral doppler uygulamasından yardım alınır.

Beyin bölgesinin büyük bir kısmının oksşjenli kan sağlamasına yarayan iki büyük kan damarına karotid arter denir. Bu sayede konuşma, düşünme, kişilik, duyusal motor fonksiyonlarının yer aldığı alandır.

Nabızın vücudumuzda farklı yerlerde hissedilme durumu vardır. Boynun her iki tarafında da bulunan karotis arterlerde ve çene çizginin hemen altında bulunan bölgeden hissedilebilir. Burada yer alan baş dönmesi ile denge kaybının nedenini öğrenebilmek için karotis vertebral doppler, uygulamasından yardım alınır.

Halk arasında şah damarının ultrasonda değerlendirilmesi olarak da bilinir. Karotis ve vertebral arterlerde kireçlenme oluşumu meydana gelebilir. Kireçlenmeler yüzünden kopup beynin damarları tıkamasına sebep olabilir.

Tıkanma ile beraberinde yırtık veya pıhtı meydana gelebilir. Problemler hastalarda bu şekilde belirtiler olarak görülebilir.

Baş dönmelerinden başlar, inmeye kadar ilerleyen geniş çaplı problemler oluşur. Bunun sonucunda vertebral arterde kan akımı azalarak, kişide denge kaybı ve konuşma bozukluğu olarak ortaya çıkar.

Karotis Vertebral Doppler Nasıl Yapılır?

Uygulamanın gerçekleşebilmesi için hastanın sedyeye sırtüstü yatırılması gerekir. Bu esnada hastanın başının altına yastık koyulması önerilmez. Daha doğru görüntüleme işleminin gerçekleştirilmesi için başın hafif şekilde geriye düşmesine dikkat edilmesi gerekir.

Karotis vertebral doppler, ile hastanın başı önce sağa daha sonra sola olacak şekilde çevrilmesi gerekir. Uygulamada öncelikle gri skalada daha sonrasında ise renkli damarların görüntülenmesi gerçekleştirilir.

Önde yer alan karotis arterler ve arkadaki yer alan damarlar incelenmiş olur. Damar içinde yer alan plakların boyutu için ölçüm yapılır ve yerleri tespit edilerek, rapor hazırlanmış olur. Karotis vertebral doppler ile plakların akım hızı tespit edilir.

Tespitler sonucunda akım hızlarındaki değişiklik göz önünde bulundurulur ve spektral inceleme yöntemi ile bu durum belirlenmiş olur. Akım hızının çok olduğu durumlarda darlık oluşumu meydana gelir.

Eğer darlık varsa akım hızının diğer bölgelere göre meydana gelen artışı tespit edilir ve bu sayede darlık oranı daha doğru şekilde tespit edilmiş olur.

Karotis Vertebral Doppler Nasıl Çekilir?

Hastanın sorun çektiği baş dönmesi, arterlerin tıkanması ve inme gibi sorunların ortaya çıkması durumunda hastaya tanı ve teşhis konulması için başvurulan tedavi yöntemidir.

Karotis damarlarında meydana gelen tıkanmanın boyun damarlarında darlık oluşumuna ve bununla birlikte beynin beslenme sorunu çekmesine sebep olur.

Görülen sorunun çeşidine göre derecelendirmesi mevcuttur. Karotis vertebral doppler, İşlemin gerçekleşebilmesi için hastaya herhangi bir hazırlık yapması istenmez.

Hasta sedyenin üzerine sırt üstü olarak yatırılır. İşlem sırasında radyasyonun açığa çıkma durumu kesinlikle yoktur. Görüntülemenin daha doğru şekilde yapılabilmesi için ultrason prob cihazının üzerine röntgen jeli sürülerek, boyun bölgesine gezdirilir.

Karotis vertebral doppler, hastaya kesinlikle zarar vermez. Ağrı veya acı çekme durumu yoktur. Ağrısız bir şekilde gerçekleştirilen tarama testidir. Burada yer alan plakların ve oluşan kan pıhtıları varsa aranır.

Arterlerin daraltılmasıyla bloke olup olmadığına bakılmış olur. Uygulama sayesinde kanın içinde yer alan damarların hareketi tespit edilir.

Karotis Vertebral Doppler Zararlı Mıdır?

Boyun damarlarında meydana gelen daralmaların karotis vertebral doppler, için büyük önem taşır. Hastada meydana gelebilecek ölüm riski veya inmenin riskinin ortadan kaldırılmasına ve tedavi yönteminin planını hazırlamada rol oynar.

Karotid arter oklüzyonda arterde tıkanmalar meydana getirir. Tıkanma sonucunda inme riski oranında artış görülür. Dünya çapında meydana gelen ölüm risklerinin yüksek olduğu inme hastalığının önüne geçmekte yardımcı olur.

İşlem sırasında hastanın ağrı çekme durumu kesinlikle yoktur. İşlem gerçekleştirildikten sonra da hastada bir hasar oluşumu meydana gelmez. İşlem sırasında hastanın radyasyondan etkilenme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değildir.

Hastada meydana gelen rahatsızlık ve sorunun önüne geçebilmek için başvurulan tedavi yöntemidir. İşlem sırasında radyoloji uzmanının yaptığı incelemeler sonucunda yorum yapabilir ve burada yer alan sorunlar hastaya dile getirilebilir.

Çok kısa sürede gerçekleştirilir ve hasta ağrı, acı çekmez.

Karotis Vertebral Doppler İçin Hazırlık Gerekir Mi?

Meydana gelen damar tıkanıklığı veya daralması sonucunda karotis vertebral doppler, uygulamasına başvurulur. Damarların tıkanmasına sebep olan aterosklerotik plakların girişimsel yöntemler sonucunda temizlenmesinde yardımcı olur.

Böylelikle başvurulacak olan tedavi şeklinin değişmesi yönünde büyük önem taşır. Hasta için burada herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Vertebral doppler işlemi için sadece hastanın cihaz önünde bulunan sedyeye sırtüstü yatması istenir.

Ultrason cihazı yardımıyla gerçekleştirilen işlem sorunlu bölgede yapılır. İşlem yaklaşık olarak 15-30 dakika arasında değişkenlik gösterebiliyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda rapor hazırlanır ve çok kısa sürede hazır hale gelir.

Karotis Vertebral Doppler Fiyatı 2022

Gerçekleştirilen muayene sonucunda görüntüleme işlemi için karotis vertebral doppler, uygulamasından yardım alınır. Hastanelerin görüntüleme merkezlerinde bu imkândan faydalanılabilir.

Gerçekleştirilen uygulamanın kurum ve kuruluşlarda fiyat değişkenliği mevcuttur. Burada kullanılan ekipmanların özel hastanelerde değişkenlik gösterme durumu vardır.

Piyasada yer alan malzemelerin kalitesine göre fiyat belirlenir. Bu fiyatın sağlık kurumlarına da yansıması olur. Kullanılan teknolojik ürünlerin ve hastanenin durumuna göre fiyat listesi mevcuttur.

Kişinin yaptıracağı görüntüleme tekniğinde karotis vertebral doppler fiyatı 2022 alması mümkündür. Bunun için ilgili yerlerle iletişime geçerek fiyat bilgisi alınabilir. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında daha ayrıntılı bilgi alınabilir.