Şişli
Kadıköy

İstanbul Laboratuvarları

Laboratuvar Tıbbi araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine ve yapılan bu tıbbi araştırmaların, deneylerin , kontrollü ölçümlerin geliştirilmesine imkan veren bir ortamdır. Laboratuvar alanları günümüzde birçok sektöre girmiştir, Sağlık, gıda ve endüstride kullanılan birçok madde de testler yapılmaktadır. Bilimsel ve tıbbi araştırma laboratuvarları okul ve üniversitelerde, özel sağlık sektöründe,endüstriyel, resmi ve askeri araştırma tesislerinde, gemilerde ve hatta uzay mekiklerinde bulunabilir. Laboratuvarlar yalnızca bir kişinin çalışabileceği şekilde dizayn edilebildiği gibi onlarca bilim ve sağlık çalışanının aynı anda çalışmalarını sürdürebilecekleri büyüklükte ve düzende laboratuvarlar da mevcuttur. Laboratuvar ünitemiz uluslararası akrediteye sahiptir.

 

 

Dünyadaki süratli değişim yaşamın her alanını etkilediği gibi laboratuvar tıbbını da etkilemektedir. Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde teknolojideki hızlı ilerlemeyi laboratuvar teknolojisinde de görmekteyiz.

Geleneksel laboratuvarlarda, as sayıda test içeriğine sahip aletler varken, günümüzde geniş test içerikli hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği yüksek, modern laboratuvar aletleri bulunmaktadır. Bu hızlı gelişme süreci içinde laboratuvar testlerinin de doğru, güvenilir, hızlı ve ekonomik olarak tanıya yardımcı olması gerekir.

Günümüzde klinik tanıda laboratuvarın önemi geçmişe oranla büyük ölçüde artmış olup tüm hastalıkların tanısının yaklaşık %70 ‘i laboratuvar sonuçları üzerinden konmaktadır. Klinik laboratuvarların en temel işlevi doğru sonuç vermektir. Hekimler, bir laboratuvarın güvenilir olmasını, zamana uymasını, analizin titiz ve doğru yapılmasını ve testin hassasiyetinin yüksek olmasını arzular. Laboratuvarlar ise sonuçların güvenilirliği için örnek alımından, hastaya hatasız ve kaliteli test sonuçları vermeye kadar tüm analiz evrelerinin kontrol edilmesi gerektiğinin bilincinde olmalı, kaliteli test sonuçları vermelidir. Aksi takdirde bu durumdan tanı koyan doktorlar ve sonuçtan direk etkilenen hastalar zarar görürler.

İstanbul Laboratuvarı, teknik altyapısı sayesinde ülkemizde yokluğu hissedilen, tıbbi ya da endüstriyel amaçlı referans laboratuvar hizmetlerini, aynı zamanda tüm sağlık sektörü ile paylaşmaktadır. Tüm sağlık sektörüne fason laboratuvar hizmeti de vermekteyiz.

Kalite Standartlarımız Gereği; Laboratuvarımızda her türlü tetkik en üst düzeyde, daha da güvenilir ve doğru şekilde yapılabilmektedir. Uluslararası kalite kontrol programlarıyla, laboratuvarlarımızda sürekli olarak testler güvence altında tutulmaktadır. Kalibrasyon ve kontrolleri sürekli tekrarlanmaktadır.

Başlıca Laboratuvar Testlerimiz