Şişli
Kadıköy

Cyfra 21-1 ( Cytokeratin 19 Fragment )

Tümör ve Kanser Belirleyici Yeni Bir Test Olan Cyfra 21-1 Laboratuvarımızda Çalışılmaktadır.


CYFRA 21-1 Sitokeratin fragman 19 ismiyle de bilinen yeni bir tümör belirleyici test olup, akciğer, özofagus ve mesane kanserlerini belirleyen en spesifik testlerden birisidir. Bronş kanserlerinde CYFRA 21-1 testi pozitifliği %85 gibi yüksek bir oranda CEA ve SCC gibi diğer belirteçlere göre daha yüksek oranda belirleyici orana sahiptir.. Malign plevral efüzyonların ,benign olanlardan ayrılmasında tümör belirteçlerinin rolüne bakıldığında, Cyfra 21-1 ve Ca 15-3’ün en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğunu görmekteyiz. Bu iki belirtecin birlikte kullanımı daha belirleyici sonuçlar vermektedir. Bu tahlil, Fujirebio Diagnostics CYFRA 21-1 Enzim İmmunoassay kullanılarak yapılır. Farklı tahlil yöntemleri veya kitleri ile elde edilen sonuçlar birbirlerinin yerine kullanılamaz. Sonuçlar malign hastalık varlığının veya yokluğunun mutlak bir kanıtı olarak yorumlanamaz. Özofagus, akciğer ve mesane kanserlerini test eden bir tümör işaretleyicidir.