Şişli
Kadıköy

Anti Mullerian Hormonu ( AMH ) Testi

AMH Testi – Klinik Yorum ve Bilgiler

AMH Ne İçin Yararlı ?

Erken menapoz yada yumurtalık yetmezliği dahil olmak üzere menopoza ait durumun değerlendirilmesinde, kısırlık ve tüp bebek tedavisi gibi desteklenmiş üreme seçenekleri için bir değerlendirme kapsamında yumurtalık rezervi ve yumurtalık tepkileri de dahil olmak üzere,

Faydalıdır.

Klinik Bilgiler

Müllerian inhibe edici madde olarak da bilinen anti mullerian hormonu (AMH), dönüştürücü büyüme faktörü-beta ailesine ait dimerik (ayrı yapılı) bir glikoprotein hormondur. Erkeklerde testis sertoli hücreleri ve dişilerde yumurtalık granülosa hücreleri tarafından üretilir. Erkek fetus gelişiminde ifade muller kanallarının uterusa (rahme) dönüşmesini engeller ve erkek üreme sisteminin gelişmesine neden olur. AMH yokluğunda muller kanalları ve yapıları kadın üreme sistemi haline dönüşür. Erkeklerde, 2 yaşın altındaki erkeklerde AMH serum konsantrasyonları yükselir ve sonra keskin bir düşüş olduğunda puberteye (ergenlik) kadar giderek azalır. Dişilerde, AMH, gebeliğin 36. haftasından itibaren, büyüyen folliküllerin granülosa hücreleri tarafından, menopoza kadar seviyeler tespit edilemediğinde üretilir.

AMH konsantrasyonlarındaki cinsiyet farklılıkları, cinsel gelişimle dolaşımdaki konsantrasyonlarındaki değişiklikler ve Sertoli ve granüloza hücrelerine olan özgüllüğü nedeniyle, AMH’nin ölçümü, cinsiyet, gonadal fonksiyon, doğurganlık ve gonadal tümör belirleyicisi olarak yararlılık göstermektedir. AMH, adet döngüsü sırasında küçük folliküllerin granülosa hücrelerinde sürekli olarak üretildiğinden yumurtalık rezervinin bir göstergesi olarak epizodik olarak salınan gonadotropinler ve yumurtalık steroidlerden daha üstündür. Dahası, AMH konsantrasyonları hamilelikten veya oral veya vajinal östrojen veya progestin esaslı kontraseptiflerden etkilenmez.

Doğum kliniklerindeki araştırmalar, daha yüksek konsantrasyonda AMH konsantrasyonuna sahip olan kadınların yumurtalık stimülasyonuna daha iyi yanıt verdiği ve düşük veya saptanamayan AMH’li kadınlardan daha fazla alınabilen oosit üretme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Gonadotropin uygulamasından sonra yumurtalık hiperstimülasyon sendromu riski taşıyan kadınların artmış AMH konsantrasyonları olabilir. Polikistik yumurtalık sendromu, çok sayıda küçük follikülün varlığı ile ilişkili olduğu için serum AMH konsantrasyonlarını yükseltebilir.

AMH ölçümleri, interseks koşulları veya belirsiz cinsel organları olan bebeklerde testis varlığını ve fonksiyonlarını değerlendirmek ve kriptorşidizm (palpabl halindeki testisler) ile erkeklerde anorşiyi (testisler yok) ayırmak için sıklıkla kullanılır. Minimal virilize fenotipik kadınlarda AMH, gonadal ve nongonadal virilizasyon nedenleri arasında ayrım yapmaya yardımcı olur.

Yumurtalık tümörlerinin yaklaşık% 10’unu oluşturan over granülosa hücre tümörleri olan bazı hastalarda serum AMH konsantrasyonları artmaktadır. AMH ile birlikte inhibin A ve B (INHA / İnhibin A, Tümör Göstergesi, Serum, INHB / İnhibin B, Serum, INHAB / İnhibin A ve B, Tümör Markeri, Serum), östradiol (E2) (EEST / Östradiol, Serum) ve CA-125 (CA25 / Cancer Antigen 125 [CA 125], Serum), bu hastaların teşhis ve izlenmesinde faydalı olabilir.

 

 

Referans Değerleri

Erkekler
2 yaşından küçükler 14-466 ng / mL
2 – 12 yaş 7.4-243 ng / mL
12 yaşından büyükler 0,7-19 ng / mL
Dişiler
2 yaşından küçükler 4,7 ng / mL den düşük olmalı
2 – 12 yaş 8,8 ng / mL den düşük olmalı
18 – 25 yaş 0,96 – 13,34 ng / mL
26 – 30 yaş 0,17 – 7,37 ng / mL
31 – 35 yaş 0,07 – 7,35 ng / mL
36 – 40 yaş 0,03 – 7,15 ng / mL
41 – 45 yaş 0,00 – 3,27 ng / mL
45 yaşından büyükler 0,00 – 1,15 ng / mL

Burda belirtilen normal değerler genel kriterler baz alınarak verilmiştir , normal değerler hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir.

Yorumlama

Kanser kemoterapisi de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle prematüre over yetmezliği olan menopozlu kadınlar veya kadınlar, genellikle 0.1 ng / mL’lik mevcut tahlil saptama limitinin altındaki çok düşük Anti Mullerian Hormon (AMH) seviyelerine sahiptir.

In vitro fertilizasyon yanıtını tahmin etmek için optimal AMH konsantrasyonları halen oluşturulmakta iken, perimenopozal menopoz aralığındaki AMH konsantrasyonlarının, yumurtalık rezervinin az olduğu veya olmamasına işaret ettiği kabul edilmektedir. Hastanın yaşına bağlı olarak bu hastalarda yumurtalık uyarımı başarısız olabilir Aksine, serum AMH konsantrasyonları 3 ng / mL’yi aşarsa over stimülasyonuna aşırı tepki verebilir. Bu hastalar için minimal bir uyarı önerilir.

Polikistik over sendromlu hastalarda, AMH konsantrasyonları yaşa uygun referans aralık değerlerine göre 2 ila 5 kat daha yüksek olabilir. Bu yüksek düzeyler, anovulasyon ve düzensiz döngüleri öngörür.

İnterseks (hem erkek hem kadın) durumlarında olan çocuklarda normal kadın aralığının üzerinde bir AMH sonucu, testiküler dokunun varlığını kestirirken, saptanamayan bir değer bunun yokluğunu işaret eder.

Kriptorşidi olan erkek çocuklarda, ölçülebilir AMH konsantrasyonu, inmemiş testislerin kestirimidir; saptanamayan bir değer ise, anorka veya anormal olarak yerleştirilmiş gonad’ın fonksiyonel başarısızlığını oldukça düşündürür.

Ovaryumun granüloza hücreli tümörleri AMH, inhibin A ve inhibin B’yi salabilir. Bu işaretlerden herhangi birinin yükselmiş seviyeleri over kütlesi olan bir kadında böyle bir neoplazmanın varlığına işaret edebilir. Düzeyler başarılı bir muamele ile düşmelidir. Yükselme seviyeleri, tümör tekrarlamasını veya ilerlemeyi gösterir.

Dikkat

Tüm laboratuvar testleri gibi tek başına Anti Mülleryan Hormon (AMH) ölçümü de tanı için nadiren yeterli değildir ve sonuçlar, klinik bulguların ve yumurtalık ultrasonografisi (doğurganlık değerlendirmesi için antral folikül sayısı), abdominal veya testiküler gibi diğer ilgili test sonuçları ışığında yorumlanmalıdır. Cinsiyet hormonları (östradiol E2, testo steron, progesteron), follikül uyarıcı hormon (FSH), inhibin B (doğurganlık için) ve inhibin A ve B (tümör tedavisi için) ölçümleri.

Yüksek AMH, malignite için spesifik değildir ve tahlil, yalnızca AMH ‘ ı salgılayan bir over tümörünü teşhis etmek veya hariç tutmak için kullanılmamalıdır.

Bu deney, Inhibin A, İnhibin B, Aktivin A, Activin B ile yaklaşık 1000 pg / mL konsantrasyonlarında çapraz reaktivite göstermez.

Diğer immünoassaylerde olduğu gibi, AMH testi, aşırı analit konsantrasyonlarında yanlış-düşük sonuçlara karşı hassastır (çengel etkisi).

Testin bloke edici rejimleri tarafından engellenmeyen heterofilik antikor interferansları nadiren ortaya çıkabilir, tipik olarak yanlış yüksek sonuçlar. Test sonuçları klinik tablo ile tutarlı değilse laboratuara başvurulmalıdır.

Klinik Referanslar

1. Broer SL, Broekmans FJM, Laven JSE, Fauser BCJM: Anti-Müller hormon: yumurtalık rezerv testi ve potansiyel klinik etkileri. Hum Reprod Güncelleme 2014 Eyl-Eki; 20 (5): 688-701

2. Dewailly D, Andersen CY, Balen A, et al: Kadınlarda anti-Müller hormonunun fizyolojisi ve klinik kullanımı. Hum Reprod Upd 2014; 20 (3): 370-385

AHM Testi Fiyatları <—— hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.