Şişli
Kadıköy

AMH Testi

AMH Testi – Genel Bakış

 

AMH Testi nedir?

AMH (anti mullerian hormon), kadınlarda geç preantral ve küçük antral foliküllerde granüloza hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Yani yumurtalıktaki yumurta rezervinden salgılanır. Embriyonik dönemde (döllenmeden sonra embriyonun geliştiği dönem) her iki cins için de üreme organlarının gelişiminde önemli rol oynar. Eğer fetüs erkek cinsiyete sahipse gelişen testislerin sertoli hücrelerinden salgılanan AMH, müllerian kanalları baskılar ve wolfian kanallardan erkek üreme organları gelişir.

Erkekte, AMH düzeyi doğumdan sonra hızla yükselir, geç bebeklik döneminde en yüksektir, daha sonra ergenlik dönemine kadar yavaş yavaş azalır. Bu nedenle ayıt edilemeyen genital organları olan yenidoğan bebeklerde testise özgü bir tanı göstergesi olarak işlev görebilir. AMH düzeyindeki azalma sertoli hücrelerindeki olgunlaşmaya karşılık gelir.

Üreme çağındaki kadınlarda yumurta rezervinin değerlendirilmesinde oldukça yararlı bir belirteçtir. Yaşın ilerlemesiyle yumurta rezervinde bulunan folikül sayısındaki azalmayı yansıtır. Çünkü bu foliküllerden salınır.

Bunun yanında AMH ölçümü iyatrojenik, kanser tedavisine bağlı hipergonadotropik hipogonadizm, polikistik over sendromu (PCOS) da dahil olmak üzere erken over yetmezliği vakalarında, yumurtalık tümörleri – follikulomalar için de spesifik bir belirteç olarak kullanılabilir. Bazı bilimsel çalışmalarda özellikle genç kadınlarda yıllar öncesinden menopoz zamanını tahmin etmek için de kullanılabileceği söylenmektedir.

AMH folikül sıvısına ve kana salgılanır. Klinik uygulamalarda periferik kandan ölçülerek düzeyi tespit edilir.

AMH Düzeyi

AMH kız çocuklarında yaşamın ilk gününden itibaren kademeli olarak yükselirken 25 yaşında en yüksek düzeyine ulaşır. Yetişkin kadınlarda AMH düzeyleri menopoz sonrası saptanabilir düzeylerin altına düşene kadar kademeli olarak azalır. Menstruel döngü içi ve döngüler arası çok az değişkenlik gösterdiğinden güvenilir bir belirteçtir. Bilimsel çalışmalara göre üreme çağındaki kadınlarda en düşük düzey ovulasyon sonrası erken luteal fazda görülür.

Yumurta rezervinin değerlendirilmesinde;

 

gibi parametreler de kullanılır. Ancak son zamanlarda AMH bunlar içinde en iyi ve en güvenilir gösterge olarak değerlendirilmektedir.

AMH Değeri

AMH ölçümünde kullanılan testlerin türüne göre değişebilmekle beraber 1 ng/ml ve altındaki AMH değerlerinin yumurtalık rezerv azalması riski taşıdığı söylenebilir.

Polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda genellikle 3.5 ng/ml’nin üzerinde seyreder.

Düzenli menstruel döngü, normal FSH ve normal östradiol (E2) düzeyine rağmen AMH düzeyinin düşmesi yumurtalık rezervinin azaldığını gösterebilir.

AMH Testi Takibi

Bazı araştırmalara göre oral kontraseptifler AMH düzeyini düşürmektedir. Bu nedenle AMH testi yaptırılacağı zaman bu ilaçların kesilmiş olmasında fayda vardır.

Adet döngüsünden belirgin şekilde etkilenmediği için herhangi bir zamanda kan örneği alınabilir. Açlık veya tokluktan etkilenmez. Ancak tokluk gerekli değilse tüm testler için açlık kanı alınması standardizasyon için önemlidir.

AMH testi az miktardaki kandan elde edilen serum örneğinde tam otomatik cihazlarla ölçülebilmektedir. Dolayısıyla kısa sürede sonuç elde edilebilmektedir. Az miktarda kan örneği almak yeterli olduğundan hasta için hiçbir risk ve zaman kaybı içermeden sonuca ulaşılabilmektedir.

 

AMH Testi Nedir ve Ne İçin İstenir ?

AMH Erken yumurtalık yetmezliği dahil olmak üzere, menopoza ait durumun değerlendirilmesi, infertilite ve in vitro (Laboratuvar Ortamında, Yapay) fertilizasyon gibi desteklenmiş üreme protokolleri için bir değerlendirme kapsamında yumurtalık rezervi ve yumurtalık tepkileri de dahil olmak üzere, yumurtalık durumunun değerlendirilmesi, Polikistik over sendromlu hastalarda over fonksiyonunun değerlendirilmesi, Belirsiz genital bölge ve diğer interseks vakalarla bebeklerin değerlendirilmesi, Bebekler ve çocuklarda testis fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Anti Mülleryan hormon salgılayan over granüloz hücre tümörlü hastaların izlenmesi.

AMH Testi Yöntemi

Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Testi (ELISA)

AMH Testi Sağlık Bakanlığı Onayı

Evet Onaylı

AMH Testi Raporlama Adı

Anti Müllerian Hormon- AMH, Serum

AMH Testi Diğer Adları 

Kaynak

1 ) ”Anti-Müllerian hormone in men with normal and reduced sperm concentration and men with maldescended testes.” Frank Tüttelmann, M.D, Nina Dykstra, Cand. Med., Axel P.N. Themmen, Ph.D., Jenny A. Visser, Ph.D., Eberhard Nieschlag, M.D., Manuela Simoni, M.D., Ph.D. Fertility and Sterility May 2009

2) Elecsys® AMH Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) for the in vitro quantitative determination of antiMullerian Hormone in human serum and plasma

AMH Testi Fiyatları <– hakkında bilgi için tıklayın.