Şişli
Kadıköy

Sperm Testi Sonucu

Sperm Testi Sonucu


Sperm sayısı, hareket derecesi iyi olan sperm miktarı, normal spermlerin anormal şekilli spermlere oranı değerlendirilir. Ayrıca verilen semen örneğinin miktarı, rengi, pH’ ı, lökosit varlığı, likefaksiyonu gibi özellikleri değerlendirilir.

Bir sperm testi sonucunda, önce sperm motilitesi daha sonra sayı ve morfolojisi incelenir. Ayrıca lökosit veya yuvarlak hücre varlığı da araştırılır.

Ejakulatta sperm dışında uretradan gelen poligonal epitel hücreleri, spermatogenetik germ hücreleri ve lökositler de bulunabilir. Bunların hepsine genel olarak round veya yuvarlak hücre denir.

Lökospermi durumunda genital sisteme ait bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Lökositospermi aynı zamanda oksidatif stres nedeniyle ve/veya sitotoksik sitokinleri ortama vererek meni volümünde azalma, sperm hareketlerinde ve fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir.

Semendeki lökositleri saymak için değişik teknikler mevcuttur. ELISA ile elastaz konsantrasyonunun tayini yapılabilir veya hücre içi peroksidaz ve lökosite spesifik antijen tayinleri kullanılabilir. Burada önemli olan lökositlerin direkt mikroskobi ile sayımının onları spermatid, spermatosit ve spermatogoniumlar ile karıştırmaya neden olabileceği sorunudur.

Sperm sayısı düşük veya sıfır olan olgularda sıvılaşmış meni önce 600 x g’de 10 dakika santrifüj edilerek, fazla seminal plazma atılır, geri kalan sabit volümde semen iyice karıştırılarak tekrar incelenir. Sonuç hesaplanırken, atılan seminal plazma volümü de dikkate alınmalıdır. Sperm motilite ve morfolojisi de santrifüj sonrası örnekte tekrar bakılmalıdır. Sperm yokluğunda santrifüj edilmeden tekrar bakılmadan azospermi tanısı konmamalıdır.