Şişli
Acıbadem 7/24

Renkli Doppler

Renkli Doppler Hizmetleri

 

Renkli Doppler Ultrasonografi

Merkezimizde gelişmiş Doppler cihazları ile tüm Doppler tetkikleri gerçekleştirilmektedir. Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle batın içi organlarının incelenmesinde ve gebelik takibinde ilk tercih edilen yöntemdir.

Son yıllarda bu incelemelere katılan Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar içindeki kanın akış yönü ve akım hızını saptanabilmekte damarlardaki darlık ve tıkanıklar izlenebilmektedir. Renkli Doppler Ultrasonografi damar lezyonlarının saptanmasında angiografiden önce uygulanabilen noninvaziv bir yöntemdir.

Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlarda Doppler USG ile boyun damarları incelenerek damarlardaki kireçlenme plakları tespit edilebilmekte ve beyin kan akımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Bacaklardaki varislerin derecesi Doppler USG ile tespit edilebilmektedir. Ayrıca HT, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan gebelerde bebeğin beslenmesi hakkında bilgi alınabilmektedir.Normal gebeliklerde de 25. haftadan sonra Renkli Doppler US uygulaması ile bebekteki dolaşım stres, sıkıntı ve gelişme geriliği, kordon dolanması gibi durumlar tanınabilmektedir.