Şişli
Kadıköy

3 Tesla MR

3 Tesla MR

3 Tesla MR Nedir?

Günümüzde hastanelerde kullanılan görüntüleme yöntemlerinden birisi olan 3 tesla mr yöntemi ile birlikte hastaların görüntülerinde istenilen ayrıntılara ulaşılmış olur. Bu yöntem nöroloji kardiyoloji ve ortopedi alanında sıklıkla tercih edilen yeni bir yöntemdir. Yöntemin kullanılması ile birlikte hastalarda etkin sonuçlar alınır. Aynı zamanda hastalarda normal mr görüntüleme yöntemlerine göre daha fazla başarı için tercih edilir.

Birçok sağlık merkezinde başarılı bir şekilde uygulanan 3 tesla mr yönteminde hastanın hareketsiz kalması gerekir. Yoksa çekim sonuçlarında istenilen başarı elde edilmez. Bu nedenlerden dolayı birçok sağlık merkezinde kullanımı sırasında hastaların hareket olarak kısıtlanması söz konusudur. Diğer yöntemlere benzemekle birlikte iç organlar hakkında daha fazla bilgi vermesi açısından tercih edilir. Sonuç olarak hastaların görüntüleme açısından beklentilerini karşılayan bir yöntemdir.

3 Tesla MR Nasıl Çekilir?

Hastalar özel kıyafetler giyerek bu işleme dahil edilir. Yine normal mr gibi kullanılan bu yöntem benzerlik olarak 1,5 tesla mr benzeri bir yöntemdir. Mr cihazlarına göre daha yüksek bir dayanım sunan ve daha fazla görüntüleme imkanı sunan bu yöntem hassas görüntüleme sağlayan bir nitelik taşır. Son zamanlarda bu nedenlerden dolayı iç organlarda hasarların giderilmesi için tercih edilir.

Uygulama öncesinde kişinin ilgili kıyafetleri giymesi gerekir. Aynı zamanda hastalarda tedavi aşamasında bu yöntemin kullanılması ile birlikte kişinin hareketsiz kalması büyük önem arz eder. Aksi halde raporların eksik ve hatalı olması durumu ortaya çıkar. Sonuç olarak ülkemizde kullanılan bu yöntemin artıları kadar dikkatli kullanılması da gereklidir.

Hastaların vücut görünümlerinde istenilen başarıların elde edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Söz konusu yöntemin uygulanması esnasında genellikle hasta yüz üstü yatırılarak görüntü alınır. Hasta hareketsiz kalmak zorundadır. Bunun yanında hastanın söz konusu işlemler ile birlikte görüntü alınması aşamasında uygun kıyafetler giydirilmelidir. Yine hasta eğer ister ise müzik açıp dinleyebilir.

3 Tesla Emar’ ın Avantajları Nelerdir?

Günümüzde kullanılan bu yöntem daha ayrıntılı sonuçlar verdiği için tercih edilir. Aynı zamanda hastalarda konforlu bir yöntem olarak görülür. Kullanılan teknikler birçok hastanede artık sıradan uygulamalar haline gelmiştir. Bu nedenle fiyatlarda önemli düşüşler meydana gelir. Günümüzde kullanılan bu yöntemin gerçekleştirilmesi aşamasında hastaların genel görünüm açısından istekleri yerine getirilir.

Kapalı alan fobisi olan hastalar ve aşırı kilolu hastalar için tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yanında yöntemin artıları arasında kişinin iç organlarının en ince ayrıntılarını ön plana çıkarması gelir. Normal mr yönteminde hastalar için bu teknikler kullanılarak sonuç alınır. Siz de 3 tesla mr yöntemi kullanılarak başarılı sonuçlardan yararlanabilirsiniz.

Günümüzde artıları kadar aynı zamanda yöntemin fiyatları da dikkat çeker. Artılarının önemi kadar hastalarda önemli kritik hastalıklarda kullanılması da bir diğer yönüdür. İç organ sorunlarını en iyi şekilde görüntülemek için kullanılan yöntemler arasında yer alır. Bu nedenlerden dolayı iyi bir iç görüntüleme isteyen doktorlar bu yöntemi kullanarak tedavilere karar verirler.

3 Tesla Emar Neden İstenir?

Hastanın durumuna göre bu yöntemlerden yararlanılması mümkündür. Özellikle yumuşak doku rahatsızlıklarında ortaya çıkan sorunları gidermek için bu yöntemden yararlanılır. Yine hassas bir şekilde kemik rahatsızlıklarının tespiti aşamasında kullanılan bir yöntemdir. Son zamanlarda vücudun tamamından ayrıntılı görüntü almak için kullanılan bir yöntemdir.

Ülkemizde de bu nedenlerden dolayı iç organ hasarlarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin sağladığı avantajlar gerek doktorlar gerekse de hastalar tarafından talep edilmesine neden olur. Aynı zamanda bu yöntemin gerçekleştirilmesi ile birlikte görüntüleme anlamında daha hızlı ve ayrıntılı sonuç alınması mümkündür. Son zamanlarda bu nedenlerden dolayı daha yaygın olarak kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Yöntem iç hastalıkların tespiti aşamasında ayrıntı ve zaman açısından önemli sonuçlar verir. 3 tesla mr yöntemi daha yüksek ayrıntı sağlayan bir emar yöntemi olarak diğer yöntemlerin önüne geçer. Yumuşak dokular ve kemiklerin hassas görüntülenmesi bu doku ve yapılarda ortaya çıkan sorunları gidermiş olur. Siz de bu yöntemleri kullanarak hizmet alabilir ve daha iyi tedavi imkanlarına sahip olabilirsiniz.

3 Tesla Emar Ne Kadar Sürer?

Bu işlem için kesin bir süre vermek yerinde olmaz. Fakat uygulanan bölgeye bağlı olarak her bir bölge için yaklaşık olarak 10 dakika kadar bir süre verilir. 10 dakika içerisinde sonuç alınması mümkündür. Günümüzde 3 tesla mr yöntemi daha iyi görüntü almak ve daha iyi ayrıntılara ulaşmak noktasında önemli olduğundan dolayı tercih edilir.

Aynı zamanda yöntemin gerçekleştirilmesi ile birlikte hastaların hızlı sonuç alması ve iç organlarda daha fazla alanın taranması neticesinde tercih edilir. En ufak sorunları dahi hızlı bir şekilde gösterebilmesi nedeni ile tercih edilen bir yöntemdir. Ülkemizde son zamanlarda bu yöntemin birçok sağlık merkezinde kullanıldığı söylenebilir. Siz de bu yöntem ile birlikte etkin tedavilerden yararlanabilirsiniz.

Uygulanan yöntem eğer tüm vücuda yapılacak ise yaklaşık olarak 1 saat kadar sürmesi mümkündür. Tüm vücut sorunlarını gidermek için kullanılan bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılır. Böylelikle hastaların bir nevi check up yaptırması sağlanmış olur. Sonuç olarak sağlık merkezlerinde vücudun tamamının görüntüsünün alınmasına imkan tanır.

3 Tesla Emar Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Bu 3 tesla mr yönteminden sonra hemen sonuç alınması mümkündür. Bu nedenle öncelikle radyoloji uzmanından görüş alınır. Yine hastalarda bu yöntemin sonuçlarının hemen görüntülenmesi nedeni ile hastaların tedavisinde bekleme süreleri azalmış olur. Aynı zamanda emar sonuçlarının ortaya koyduğu ayrıntılar ile birlikte hastaların tedavilerinde yenilikçi yaklaşımlar söz konusu olur.

Sağlık merkezlerinde sıklıkla tercih edilmeye başlanan bu yöntem aynı zamanda hastaların iyileşmesinde de kilit rol oynar. Hem kemik hem de yumuşak dokuların görüntülenmesi noktasında önemli olan bu yöntem bu nedenle daha fazla alanda daha fazla doktor tarafından tercih ediliyor. Hızlı sonuç verdiğinden dolayı bu yöntem tercih edilir.

Sonuçlar hemen çıkar ve bekleme süresi yok denecek kadar azdır. Radyoloji uzmanı ön görüş verebilir fakat asıl görüntü sonucunun yorumlanması uzman doktor tarafından yapılır. Sonuç olarak ülkemizde bu yöntem kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok dahili hastalığın tedavisinde kilit rol oynar. Bu nedenlerden dolayı birçok sağlık merkezinde klasik emar çekim yöntemleri yerini bu yöntemlere bırakmıştır.

3 Tesla MR Fiyatları 2022

Fiyat olarak bakıldığında giderek daha uygun fiyatların sunulduğu görülür. Yaygınlığının artması ile birlikte hastalarda bu yöntemin tercih edilmesi sıklığı da artmaktadır. Farklı sağlık merkezlerinden fiyat bilgisi alabilirsiniz. Günümüzde kullanılan bu yöntemin artıları sayesinde insanların ihtiyaç duyduğu çözümler uygun fiyatlar ile sizlere teklif edilmiş olur.

Yeni yöntemler gelişmekle birlikte en iyi görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Yine bu yöntemin uygulanması ile birlikte hastaların iyileşmesi için uygun tedavinin tercih edilmesi daha kolay hale gelir.

Özellikle son zamanlarda mr yönteminden ziyade daha güçlü ve konforlu olduğu için tercih edilen bir yöntemdir. Ülkemizde bu nedenlerden dolayı birçok sağlık merkezinde 3 tesla mr yöntemi uygun fiyatlar altına sizlere sunulur.