Şişli
Acıbadem 7/24

Karaciğer Ultrasonu

karaciger ultrasonu

Karaciğer Ultrasonu Nedir?

Karaciğerde meydana gelen çeşitli hastalıklar, ciddi sağlık problemlerine ve ölümle sonuçlanabilecek sorunlara sebebiyet verir. Karaciğerdeki safra yolları, safra kesesinin değerlendirilmesi için karaciğer ultrasonu tetkikleri yapılır.

Kanser, siroz ve çeşitli hastalıklar hakkında inceleme yapmayı sağlayan karaciğer ultrason, uzman doktorlar tarafından sıkça tercih edilen uygulamalardan birisidir.

Karaciğer ve safra kesesine detaylı bir şekilde inceleme ve değerlendirme olanağı sunan bu yöntem, kısa süre içerisinde konforlu bir şekilde gerçekleştirilir. Karaciğer ultrasonu ile karaciğer, safra kesesi, safra yolları ile birlikte dalak da detaylı bir şekilde değerlendirilebilir.

Karaciğer, vücudun toksinlerini atmaya yarar. Dolayısıyla karaciğerde meydana gelen bazı hasarlar, ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirir.

Özellikle son yıllarda birçok kişinin karşılaştığı karaciğer yağlanması, karaciğer büyümesi gibi hastalıkların takibinde karaciğer ultrasonu görüntüleme işlemlerine başvurulur.

Karaciğer Ultrasonu Nasıl Çekilir?

Vücutta karnın sağ üst bölgesinde yer alan karaciğer organının değerlendirilmesi için yapılan karaciğer ultrason, ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Bazı semptomları ve şikayetleri bulunan hastalar, uzman doktorlar tarafından fiziki muayenesi ve gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra gerekli görüldüğü durumlarda karaciğer ultrasonu talep edilir.

Karaciğer ultrasonu çekilebilmesi için hastanın yatağa sırt üstü olacak şekilde uzanması gerekir. Karın üzerine jel sürülerek ultrason rahat bir şekilde hareket ettirilmesi ve detaylı bir görüntüleme yapılması sağlanır. Ultrason aleti, karın bölgesinde hareket ettirilerek görüntüsü bilgisayar ekranına yansıtılır.

Radyoloji uzmanı detaylı bir şekilde inceleme yaparak tetkik sonuçlarını rapor haline getirir. Karaciğer ultrasontalep eden uzman doktora sonuçları gönderilir. Gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra karaciğer ultrason sonlandırılır.

Ultrason sonuçları, uzman doktor tarafından değerlendirilerek gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Bunun yanı sıra bazı kişilerin karaciğer ultrasonu işlemlerinin tekrar yapılması gerekebilir.

Karaciğer Ultrasonu Neden İstenir?

Karaciğer ultrasonu, bazı şikâyetleri ve semptomları bulunan hastalara veya rutin kontrollerde yapılabilir. Bunun yanı sıra ailede genetik bazı rahatsızlıkları bulunan hastalara, belirli periyotlarda ultrason işlemlerini yaptırmaları gerekir.

Karaciğer, dalak ve safra kesesi gibi organlarda meydana gelen hasarlar, kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyen bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verir. Safra kesesinde meydana gelen taş, çamur, kum gibi sorunlar; karın ağrısı, sancı, idrarda kan görülmesine sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra karaciğer safra yolları ve safra kesesi gibi organlarda meydana gelen kist ve kitle oluşumunun meydana getirdiği problemler karaciğer ultrason ile ayrıntılı olarak incelenebilir.

Karaciğer yağlanmasından meydana gelen karaciğer yetmezliği, hayati açıdan riskli bir durumdur. Karaciğer hastalıklarında ve diğer birçok hastalığın teşhis edilmesi, rahat bir şekilde incelenmesine olanak sağlar.

 Karaciğer Ultrasonu Kimlere Uygulanır?

Safra kesesi, yumurtalık, karaciğer, böbrek, safra kesesi, mesane gibi birçok organda ve yerde oluşabilen hastalıkların teşhisi ve takibinde kullanılan karaciğer ultrasonu; kadın, erkek, çocuk her yaşta hastaya rahatlıkla uygulanabilir.

Ses dalgaları kullanılarak yapılan karaciğer ultrason işlemi, hamile ve yenidoğan takibinde de gerekli görüldüğünde yapılabilir. Ancak herhangi bir ilaca alerjisi bulunan ve kullanılan ilaçlarla ilgili radyoloji doktoruna bilgi verilmesi gerekir.

Karaciğer ultrason öncesinde uzman doktorla iletişime geçilerek herhangi bir kronik rahatsızlığı veya daha önceden kanser hastalığı geçirmiş hastaların da bu durumu bildirmelidir.

Karaciğer Ultrason Öncesi Su İçilir mi?

Karaciğer ultrason çektirecek hastaların, işlemden belirli bir süre öncesinden su içip; idrara sıkışık olması gerekir. Özellikle rahim, karın içi ultrason işlemlerinde hastaların su içerek idrara sıkışık olmalıdır.

Kadın, erkek, yetişkin bireylerde ultrason öncesinde 8 ile 12 saat arasında aç kalması istenilir. 10 yaşına kadar olan çocuklarda ise yaklaşık 5-6 saat aç kalınması yeterlidir. Ancak acil durumlarda yapılacak karaciğer ultrason işlemlerinde, direkt olarak işlem yapılabilir.

Ayrıca karaciğer ultrasonu çekimlerinde bağırsakların boşaltılması gerekebilir. Bağırsaklarda bulunan gaz, detaylı inceleme için yanıltıcı olabilir.

Karaciğer Ultrason Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Karaciğer ultrasonu ile karaciğer apsesi, siroz, travma, portal hipertansiyon, karaciğer kistleri, karaciğerde yağlanma gibi birçok hastalığın takip edilerek teşhisi yapılabilir.

Yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilen karaciğer ultrason sonuçları, 3 ile 5 gün içerisinde sonuçlanır.

Karaciğer ultrason sonuçlanma süresi, işlemin gerçekleştirildiği sağlık kuruluşuna ve hastanenin yoğunluğuna göre değişebilir. Ancak bazı acil durumlarda bu işlem, hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek aynı gün çıkabilir.

Tercih edilecek kuruma bağlı olarak farklı sürelerde sonuçlanan karaciğer ultrason çekilmesi işlemleri, uzman ve deneyimli kişiler tarafından son teknoloji ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır. Birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde etkili olan karaciğer ultrason, gerekli görüldüğünde tekrarlanabilir.

Karaciğer Kanseri Ultrasonda Belli Olur mu?

Karaciğer, safra kesesi, dalak gibi organlarda meydana gelen sorunları, karaciğer ultrasonu ile görüntülemek mümkündür.

Karaciğerde meydana gelen kitle oluşumu, ultrason esnasında görüntülenebilir. Ancak tanıyı doğrulamak ve güçlendirmek için tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurulur. Karaciğer ultrasonu ile birlikte karaciğerden biyopsi alınma işlemi de yapılabilir.

Karaciğer Ultrasonu Fiyatı 2021

Karaciğer ultrasonu; devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Karaciğer ultrasonu işlemin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşuna göre farklılık gösterir.

Ancak karaciğer ultrasonu fiyatları, diğer birçok görüntüleme işlemine göre daha uygundur. Karaciğer ultrasonu fiyatları ile ilgili güncel ve detaylı bilgi için işlemin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesi gerekir.