Şişli
Kadıköy

Üriner Ultrason

üriner ultrason

Üriner Ultrason Nedir?

Hastalıklarda erken teşhis ve tedavi en önemli husustur. Son yıllarda uzman doktorlar tarafından çok fazla tercih edilen tetkiklerden birisi üriner ultrason görüntüleme işlemleridir. Üriner ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır.

Böbreklerde, idrar kesesinde ve idrar yollarında meydana gelen hastalıkları incelemek için uzman doktorlar tarafından talep edilir. İdrar yollarında böbreklerde ve bağırsaklarda meydana gelen sorunlar ciddi hastalıklara sebebiyet verir.

Hayati tehlike oluşturan bu hastalıkları engellemek için idrar yollarında, böbreklerde ve idrar kesesinde meydana gelen pek çok hastalığı tespit etmek için üriner ultrason tercih edilir. Üriner sisteminde meydana gelen kist, taş, enfeksiyon çocuklarda ve yetişkinlerde de oluşabilir.

Her yaşta kişide görülen bu sorunlar şiddetli ağrı ve idrar yollarında kanama oluşturabilir. Yetişkinlerde ve çocuklarda çok sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmediğinde çocuklarda büyüme geriliği, böbrek yetmezliği, kansızlık gibi birçok soruna sebebiyet verir.

Bunun yanı sıra çocuklarda meydana gelen idrar yolu enfeksiyonlarında huzursuzluk, kusma, yeterli derecede beslenememe gibi belirtiler ve semptomlar oluşabilir.

Bu tür şikayetleri ve idrar yolu enfeksiyonu bulunan kişiler için üriner ultrason görüntüleme işlemlerine başvurulması gerekir.

Üriner Ultrason Neden Yapılır?

Üriner ultrason her yaşta kişiye rahatlıkla uygulanabilen konforlu ve ağrısız bir yöntemdir. Ultrason şikayetleri ve semptomları bulunan hastalarda uzman doktor tarafından yapılan fiziki muayene sonrasında gerekli görüldüğü durumlarda yapılabilir.

İdrarda kan görülmesi, karın boşluğunda ağrı, diyabet, tansiyon gibi hastalığa bulunan kişilerde de üriner ultrason işlemlerine başvurulur. Bunun yanı sıra ailede genetik olarak böbrek hastalığı bulunan hastalara da belirli periyotlarda üriner ultrasyon yapılması gerekir.

Üriner ultrason herhangi bir şikayeti bulunan veya rutin kontrollerde yapılabilir. Böbreklerin şekli büyüklüğü, konumu ile ilgili değerlendirilme yapılmak istendiğinde ultrason yöntemlerine başvurulur. Bunun yanı sıra böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklar hakkında araştırma yapılırken de bu yöntem kullanılır.

Böbrekte, taş, kum, kitle, kist olup olmadığını araştırmak için de üriner ultrason yapılması talep edilir. Hastanın karın kısmında inceleme yapılırken aynı zamanda mesane duvarında kalınlaşma, enfeksiyon gibi noktalara da bakılır.

Kadınlarda çok sık görülen rahim ve yumurtalıklarda kist ve kitle oluşumunu değerlendirme halinde de istenir. Bunun yanı sıra erkeklerde çok sık rastlanan prostat bezine değerlendirmek için de ultrasontercih edilir.

Üriner Ultrason Nasıl Çekilir?

Böbreklerde ve mesanede meydana gelen sorunları tespit etmek için üriner ultrason işlemlerine başvurulur. İşlem esnasında hastalar herhangi bir ağrı veya acı hissetmezler. Üriner ultrason çekiminden önce hastaların bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

Detaylı bir şekilde görüntüleme yapılabilmesi için ultrason işlemleri esnasında mesane dolu olmalıdır yani hastanın idrara sıkışık olması gerekir. Üriner ultrason için hastanın sırt üstü veya düz bir şekilde yatması istenir.

Uzman doktor veya radyoloji uzmanı tarafında karın bölgesinde detaylı bir şekilde inceleme yapılır. Kişilerin ultrason sonuçları radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek rapor haline getirilir.

Üriner ultrason talep eden uzman doktora sonuçlar rapor halinde iletilir. Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli tedavi yöntemleri uzman doktor tarafından belirlenir.

Ultrason çekimi esnasında güvenli ve hızlı bir şekilde teşhis koymak için işlemin uzman kişiler tarafından son teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması gerekir. Üriner ultrason yaklaşık 15-20 dakika kadar sürer. Ultrason sonrasında hastalar idrarı çıkabilirler.

Üriner Ultrason Neden İstenir?

Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde idrar yollarında meydana gelen hastalıkları tespit etmek açısından ultrason istenir. Özellikle çocuklarda bebeklerde çok sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonu, bulantı, kusma, ateş yapabilir.

İdrar yollarında meydana gelen sorunlar erken tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine sebebiyet verir. Aynı zamanda hastalarda kasık ağrısı, sık sık idrara çıkma, böbrek ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.

Bu tür şikayetleri ve semptomları bulunan kişilerde kist, taş ya da enfeksiyon görülmesinde detaylı inceleme yapmak için ultrason yapılması gerekir.

Üriner Ultrason Kimlere Uygulanır?

Üriner ultrason çocuklarda ve yetişkinlerde her yaşta kişiye yapılabilir. Ses dalgaları kullanılarak uygulanan ultrason esnasında hastalar radyasyona maruz kalmazlar. Bu nedenle hamilelerde, yeni doğan bebeklerde de kolaylıkla kullanılabilir.

Uzman doktoru gerekli gördüğü durumlarda veya rutin kontroller de ultrason görüntülemesi yapılabilir. İşlem esnasında hastalar herhangi bir ağrı veya acı hissetmezler.

Üriner sistemde meydana gelen rahatsızlıkları belirlemek için tüm hastalara bu özel görüntüleme çekimleri yapılabilir. Üriner ultrason uzman doktorun talebi üzerine yapılır.

Üriner Ultrason Fiyatları 2022

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kişiler de meydana gelen hastalıklar sorunsuz bir şekilde yapılarak, uygun tedavi yöntemleri belirlenir.

Böbreklerde, mesanede ve bağırsağa giden tüm yollarda mevcut olan hastalıkları belirlemek için gerçekleştirilen üriner ultrason fiyatları işlemin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşuna göre farklılık gösterir.

Sağlık kuruluşunun hastaya sunduğu hizmetlere göre fiyatta artış görülebilir. Yapılan üriner ultrason fiyatları hastanın bütçesini sarsmayacak şekilde belirlenir. Bunun yansıra ultrason fiyatları hastaya uygulanacak diğer tedavi yöntemleri ve ilaçlara göre de artış gösterebilir.

Her hastanenin kendine özgü belirlemiş olduğu farklı fiyat listeleri bulunduğundan fiyatla ilgili güncel ve detaylı bilgi için işlemin gerçekleştirileceği sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmelidir.  Ayrıca hastaların sahip olduğu özel sigortalar da fiyatta değişiklik görülmesine neden olabilir.