Şişli
Kadıköy

Kısırlık Testleri

KISIRLIK ( İnfertilite ) TESTLERİ

 

İnfertilite (kısırlık) bir yıl süreyle doğum kontrol yöntemleri kullanılmadan gerçekleşen düzenli cinsel yaşama rağmen gebelik oluşmaması olarak tanımlanır. Dünyada genel olarak çiftlerin % 8-12’si infertilite sorunu yaşamaktadır. Kadın ve erkek bireylerle ilgili bilinen birçok infertilite nedeni olduğu gibi nedeni belirlenemeyen kısır (infertil) çift sayısı oldukça yüksektir. Ancak gelişen tedavi yöntemleri sayesinde büyük bir çoğunluğu çocuk sahibi olabilmektedir.

Erkek bireylerdeki diğer infertiliteye yol açan faktörler:


Spermle ilgili muhtemel infertilite sebepleri:


infertil çiftlerin 1/3’ünü oluşturduğu düşünülmektedir.


 

Anormal semen yapısı spermleri etkili bir şekilde yumurtaya taşıyamaz.

Erkek bireylerdeki bu sorunların nedenleri;


Kadınlardaki muhtemel infertilite nedenleri;


Kadınlarda İnfertilite’ye (KISIRLIK) Yol Açan Tıbbi Durumlar;


 

Nedeni bilinmeyen infertilite vakalarının büyük bir kısmında inflamatuar süreçler sözkonusu olabilir veya hormonlar, pıhtılaşma faktörleri, testisler ve yumurtalıklar gibi üreme dokularına karşı antikorlar gelişmiş olabilir. Endometriozis inflamatuar süreçleri uyaran önemli bir faktördür.

İnfertilite oldukça yaygın bir sorundur ve çok sayıda faktör bu duruma neden olabilir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ve tedavi yöntemleri bu sorunu yaşayan çiftlerin büyük bir kısmında tedavi başarısı sağlamakta ve sorunu çözmektedir. Bu tedavilerde ilk ve en büyük adım infertiliteye neden olan faktörü belirlemektir. Bunu sağlamak için de gerek klinik ortamda uygulanan gerek laboratuvarlarda test edilen çok yönlü araştırmalar mevcuttur.

Tanı için araştırmaya geçmeden önce her zaman “hastalık yoktur, hasta vardır” prensibiyle çiftlerin hikayesinin alınması ve fizik muayenesinin yapılması birinci esastır. Bu aşamadan sonra çiftlerin durumuna göre yapılacak araştırmanın sıralaması ve önceliği değişebilmekle beraber infertil çiftlerde bazı tetkikler yapılmalıdır.

infertil çiftlerde yapılacak tetkikler şu şekilde sıralanabilir:


Erkek Bireyler İçin İnfertilite Tetkikleri;


 

Bazı durumlarda gebelik gerçekleşmiyorsa bir yılı beklemeden çiftlerin araştırılması gerekir.

Bu durumlar:


Çiftler bir kez çocuk sahibi olduktan sonra bir süre ara verip yeniden çocuk sahibi olmak istediklerinde de infertilite sorunuyla karşılaşabilmektedir. Tanım olarak bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmeme durumudur. Yaklaşım olarak aynı şekilde klinik hikaye ve fizik muayeneden sonra gerekli tetkiklerin yapılması ve çiftlerin araştırılması yolu izlenir.