Şişli
Kadıköy

Glukoz Tolerans Bozukluğu (GTB) Glukoz İntoleransı

Glukoz Tolerans Bozukluğu (GTB) Glukoz İntoleransı Nedir?

Bireyin kan şekerinin normal kan şekeri ile diabetik kan şekeri arasındaki değerlerde bulunduğunda kullanılan bir değerlendirmedir. Bu kişilerde günün belli zamanlarında kan şekeri seviyeleri yükselebileceği gibi zaman zaman normal hatta normal altı seviyelerde seyredebilir.

Glukoz Tolerans Bozukluğunun oluşum mekanizmasının özellikle, dokularda insülin kullanımına karşı direnç gelişmesi olduğu düşünülmektedir. Normalde kanda bulunan şekerin hücrelere girmesini sağlayan insülin hormonu, oluşan insülin direnci sebebiyle hücre içine girememekte böylelikle kanda ki şeker düzeyi yüksek kalmaktadır. Yüksek kalan kan şekerini düşürmek için pankreas daha fazla insülin hormonu salgılar, ancak hücrelerdeki insülin direnci sebebiyle şeker yine hücre içine giremez. Bu durumda kişide kandaki insülin değeri de kan şekeri değeri de yüksektir. Zaman içerisinde pankreastaki insülin rezervi azalır ve hastalık Glukoz Tolerans Bozukluğu evresinden, aşikar diabet evresine geçer.

Yapılan çalışmalarda özellikle şişman bireylerde karın bölgesinde gerçekleşen yağ toplanmasının glikoz töleransında bozulmaya yol açtığı görülmüştür. Özellikle erişkin kişilerde görülebilen glikoz tolerans bozukluğu tablosu, zaman içinde tip 2 diabet oluşacağının göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde erişkinlerin yaklaşık %15’inde görülmektedir. Bu oranın gelişmiş ülkelerde artmış olmasının nedeni daha hareketsiz bir yaşam ve artan şişmanlıktır.

Glikoz Tolerans Bozukluğunun özellikle abdominal (karın ve bel) bölgedeki yağlanma artışıyla seyreden şişman bireylerde görülmektedir. Şişmanlık ile Glikoz Tolerans Bozukluğunun arasındaki ilişkide önemli faktörlerden biriside yaştır. Yaş ilerledikçe glikoz töleransı da bozulmaktadır. Bu nedenle rutin checek-up’lar sırasında bu gruptaki bireyler şeker hastalığı açısından titizlikle incelenmeli ve şüpheli hallerde oral glukoz tölerans testi yapılmalıdır (OGTT- Oral Glukoz Tolerans Testi )

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre;


Glukoz Tolerans Bozukluğunun önlenmesi yada oluşmuşsa bu evreden tip 2 diabet evresine geçmesi önlenmesi; yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

İnsülin direnci ve GTB (Glikoz Tolerans Bozukluğu) kilo verdikten sonra düzelmektedir. Diabetli hastalarda dahi kilo kaybı kan şekerini normale döndürebilir. Egzersiz de kilo kaybından bağımsız olarak Glukoz Tolerans Bozukluğu ve insülin direncini düzeltir. Diyetle ve yaşam tarzıyla ilgili tavsiyelere geçmeden önce şunları tekrar hatırlamakta fayda var:

 

Yapılan tetkikler sonucunda Glukoz Tolerans Bozukluğu teşhisi konulmuşsa diyet ve egzersize başlanır. Kişinin kilo vermesi sağlanır ve gerekiyorsa ilaç desteğine başvurulur.

Kişi diabet diyetine alınmalıdır. Aynı zamanda hipertansiyon ve hiperlipidemi açısından değerlendirilmeli, tütün alışkanlığından uzaklaştırılmalı ve yaşam boyu denetlenebileceği bir sistemde rutin olarak sağlık kontrolleri de alınmalıdır.

 

Kişinin yapacağı diyetin ilkeleri aşağıda sıralanmıştır :

TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER