Şişli
Acıbadem
SPESİFİK TESTLER

Kanser Tarama Testleri


Kanset Tarama Testleri

KANSER TARAMASI TESTLERİ - TÜMÖR MARKIRLARI (BELİRTEÇLERİ)
NEDEN TÜMÖR / KANSER TARAMA TESTLERİNİ SEÇİCİ KULLANMALIYIZ ?
KANSER TARAMA TESTLERİ’nin KULLANIM AMAÇLARI
TARAMA
YÜKSEK RİSKLİ HASTALARDA KANSER /TÜMÖR TARAMA
SEMPTOMATİK HASTADA TANIYA YARDIMCI

SEMPTOMATİK HASTALARDA TANIYA YARDIMCI OLARAK KLİNİK SENARYO BELİRTEÇLER

Kronik hepatit ya da sirozu olan hastalarda asit, ensefalopati, sarılık, kilo kaybı AFP Hepatoselüler kanser Sürekli veya giderek artan abdominal ve üriner semptomlar, şişkinlik, pelvik kitle CA 125 Over kanseri

Progresif obstrüktif sarılık ile birlikte kilo kaybı, karın veya bel ağrısı, CA 19-9 Pankreas Kanseri GIS kanama, bulantı, kusma, karında kitle, CEA Kolon kanseriSEMPTOMATİK HASTADA TANIYA YARDIMCI OLARAK KLİNİK SENARYO BELİRTEÇLER

Testiste ağrı, kitle, şişlik, sertlik AFP, B-HCG Testis kanseri Sık idrara çıkma, noktüri, disüri, idrar retansiyonu, bel ağrısı, kilo kaybı, anemi PSA Prostat kanseri.Şu semptomlar birlikte görüldüğünde:

anemi, bel ağrısı, halsizlik, kemikle ilgili (osteolitik) lezyonlar, ESR (sedim) ve globülin artışı, spontane kırıklar Paraproteinler MultiplmyelomPROGNOZUN, TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve REKÜRRENSLERİN ERKEN TESPİTİ KANSER DIŞI NEDENLER
PSA
PSA : Kanser dışı nedenler
CEA
CEA : Kanser dışı nedenler
CA15-3
CA15-3 : Kanser dışı nedenler
CA 125
CA125 : Kanser dışı nedenler
CA19-9
CA 19-9: Kanser dışı nedenler
Alfa-Feto Protein (AFP)